Porównaj obiekty

Brak obiektów w porównaniu

Kliknij ikonę salebiznesowe.pl i dodaj obiekt do porównania.

Grupowe zapytanie

Brak obiektów do grupowego zapytania

Nowość! Kliknij ikonę salebiznesowe.pl i wyślij jedno zapytanie do kilku obiektów.

 

Ośrodek Stary Młyn | Bolesławiec | Konferencje

Typ obiektu: obiekt konferencyjny

Adres:
Młyńska 11
98-430 Bolesławiec
łódzkie

Wyświetl numer
Wyświetl e-mail
Sprawdź dostępność Przejdź na stronę www
drukuj

Opis

Ośrodek Stary Młyn znajduje się na styku Wielkopolski, Ziemi Łódzkiej i Śląska Opolskiego. Obiekt położony jest w malowniczym, zielonym rozlewisku Prosny, na skraju historycznej miejscowości Bolesławiec założonej w 1266 roku przez Księcia Kaliskiego Bolesława Pobożnego. Tuż obok w XIII w. Król Kazimierz Wielki wybudował na lewym brzegu Prosny swój pierwszy warowny zamek murowany

Atutem ośrodka jest lokalizacja w centrum kraju pozwalająca dojechać do nas w 2-3 godziny z największych miast Polski: Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Katowic.

Ośrodek Stary Młyn w Bolesławcu nad Prosną to miejsce z niecodziennym klimatem stworzone do relaksu, zabawy i czynnego wypoczynku. Czeka na Państwa Gościniec Młynarz, Karczma Młynarzówka, dziesięć całorocznych domków campingowych, zespół sal konferencyjnych, sala bankietowa na 150 osób, oraz wiata grillowa.

Stary Młyn służy naszym Gościom jako idealne miejsce do pobytów wypoczynkowych, oraz organizacji wszelkiego typu imprez szkoleniowo-integracyjnych, wesel i innych uroczystości. Oddalenie od miejskiego zgiełku cisza i spokój, otoczenie naturalnej przyrody doliny Prosny sprzyja odpoczynkowi i dobrej zabawie.

Ośrodek otacza zadrzewiony, zielony teren dający doskonałe warunki do organizacji zabaw plenerowych, wycieczek pieszych i rowerowych. Okolica obfituje w liczne zabytki, które zwiedzać można z naszym przewodnikiem. Na terenie ośrodka znajduje się duży parking.

HISTORIA OBIEKTU

Młyn w Bolesławcu to obiekt malowniczo położony nad rozgałęzieniami rzeki Prosny, pozostałość dawnej świetności rzemiosła młynarskiego. Młyny, zarówno te z dawien dawna funkcjonujące, jak i nowo lokowane, od chwili ustanowienia w Bolesławcu starostwa niegrodowego zajmowały - obok rozbudowy folwarków - poczesne miejsce w staraniach na rzecz rozwoju posiadłości monarszych. W 1401 r. Władysław Jagiełło z rąk krnąbrnego księcia Władysława Opolczyka odzyskał miasto Bolesławiec i okoliczne dobra. Natychmiast na nowo powołanym starostwie osadził Marcina z Borowna - dziadka naszego kronikarza Jana Długosza.

Tereny nad Prosną sprzyjały powstawaniu "fabryczek" przerabiających zboże. Nie bez znaczenia był fakt systematycznego gospodarczego rozwoju tych ziem. Tu krzyżowały się bowiem szlaki handlowe ze wschodu (z Litwy, Rusi, Podola, Mazowsza) na Śląsk i z południa (dawniejsza część szlaku bursztynowego) aż do Gdańska. Już w 1403 r. na jednej z rzecznych odnóg, zwanej "rowem", pracował młyn miejski, którego właścicielem, zgodnie z prawem niemieckim, był wójt (początkowo Bolesławiec wzorował swoje przywileje na Kaliszu, a od 1402 r. na Wieluniu). W 1500 r. wójt Albert zapisał żonie między innymi połowę dochodów z owego młyna.

W tym czasie, opodal siedziby starostwa - zamku z czasów Kazimierza Wielkiego - został wzniesiony browar, produkujący trunki na potrzeby mieszkańców i gości zamkowych. W samym mieście i jego pobliżu dzierżawcy królewscy zakładali folwarki nastawione głównie na uprawę zbóż. Te przyczyny, no i oczywiście konieczność systematycznego zaopatrywania zamku w świeżą mąkę i wyroby piekarnicze, zadecydowały o wystawieniu własnego, zamkowego młyna.

W 1569 r. miał on cztery koła podsiębierne poruszające się w pozycji wertykalnej (ustawione pionowo), napędzane wigorem nurtu wody. Dwa z nich, tzw. mączne, służyły do przetwarzania ziarna na mąkę, trzecie - słodowe - do mielenia słodu czyli półproduktu niezbędnego przy produkcji piwa, wyrabianego we wspomnianym browarze (z biegiem czasu browar przeniesiony został na przeciw młyna, na prawy brzeg jednego z bocznych cieków Prosny). Czwarte koło - stępowe, pracujące na rzecz szewców z Bolesławca, rozdrabniało korę dębową, używaną przy garbowaniu skór. Ówczesny młynarz musiał znać się nie tylko na technologii przemiału zboża, ciesiołka także nie była mu obca. Przecież cały budynek oraz większość narzędzi i urządzeń wykonana była z drewna. Począwszy od podgródków, regulujących dopływ wody na koło napędowe, przez różnego rodzaju koła zębate, skrzynie na mąkę, aż po stępy wraz z bijakami i dwa drewniane mosty dojazdowe - wszystko wymagało ciągłej konserwacji. Jedyny nie drewniany, ale konieczny element młyna to kamienie młyńskie (na każde koło mączne i słodowe przypadała para kamieni: górny - biegun, dolny - leżak). Umiejętności stolarsko - ciesielskie młynarza wykorzystywał również starosta, nakazując mu z "siekierą chodzić do zamku".

Dzierżawca młyna posiadał jeszcze jedną umiejętność, zwaną grabarką - wystawianie urządzeń ziemno - wodnych, jakże nieodzownych przy prawidłowym zabezpieczeniu i funkcjonowaniu obiektów. Wszelkich kanałów, dopływów. grobli i jazów należało nieustannie doglądać. Młyn zamkowy samo ujęcie wody zawdzięczał przekopaniu kanału, prowadzącego od głównego nurtu rzeki do tzw. stawu i dalej do ponownego połączenia z rzeką. O tym, że profesjonalizm wykonania tych prac był bardzo ważny, niech świadczy los młyna miejskiego, który w XVI stuleciu został całkowicie zniszczony przez wezbraną wodę.

Godne uwagi są i inne, dodatkowe zajęcia młynarza, często zależne od wykonywanej profesji. Czyż bowiem przy przerobie zboża nie ma "odpadów"? A przecież i klienci często płacili tzw. miarą, czyli w zamian za przemiał oddawali część ziarna. Łatwo wówczas o małe gospodarstwo rolne nastawione na chów zwierząt. Istnieją zresztą zapiski świadczące o pobudowaniu w pobliżu młyna stodoły i chlewów. Starosta również i tę działalność młynarza brał pod uwagę, nakładając na niego co roku obowiązek karmienia sześciu wieprzy (po dwa na każde koło - od XVI wieku w bolesławieckim młynie pozostały tylko trzy koła).

W swej długiej historii młyn bywał świadkiem doniosłych wydarzeń. W 1709 roku gościł króla Polski Stanisława Leszczyńskiego, który właśnie tutaj dowiedział się o klęsce pod Połtawą swoich popleczników Szwedów. Pierwsza połowa wieku XVIII okazała się niepomyślna nie tylko dla Bolesławca (zaraza, liczne przemarsze wojsk i pożary), ale również dla młyna, który chylił się ku upadkowi. Dopiero kiedy kontraktowym dzierżawcą został Tomasz Sodomski, nastąpiła pomyślna odmiana. Generalny remont przywrócił młynowi dawną świetność. Lustrator odnotował (w 1782 roku i 1789 r.), że dach jest kryty gontami, młynica - główne pomieszczenie produkcyjne w młynie, ma zamykanie z desek sosnowych nabijanych głowaczami, a wewnątrz znajduje się podłoga z tarcic, brak jednak powały. W pobliżu młyna stoi chałupa, kryta słomą, gdzie mieszka dzierżawca. Opodal - nowa stodoły i chlewy. Arendarz wystarał się też o pozwolenie na założenie sadu w pobliżu zamku.

Po drugim zaborze i wkroczeniu wojsk pruskich młyn został upaństwowiony. Funkcję młynarza pełnił Krystian Rodzay. W 1806 r. od burmistrza Bolesławca uzyskał pozwolenie na zajęcie pobliskiego placu miejskiego. Fakt ten był istotny z punktu widzenia interesów mieszkańców miasteczka. W umowie wyraźnie zaznaczono szczególne zobowiązania nabywcy: ponieważ prywatna posesja uniemożliwi czerpanie wody potrzebnej do produkcji w browarze, jej nowy właściciel zobowiązuje się do wystawienia specjalnych rynien dostarczających wodę. Tego warunku Krystian, a później jego następca Daniel Rodzay, nigdy nie wypełnił. Burmistrz próbował polubownie rozwiązać konflikt, lecz choć obydwie strony wyraziły zgodę na gratyfikację pieniężną (roczny podatek do kasy miejskiej), nie uchroniło to jednak browaru przed upadkiem. 6 września 1830 r. młyn przeszedł w ręce prywatne. Nabywca - Ludwik Kanus podpisał niezbędne porozumienie z Komisją Rządową w Kaliszu i zapłacił ponad 3 tys. złotych polskich.

Od 1825 r. przez kolejne 100 lat młyn znajdował się niemal na samej linii rozgraniczającej dwa zabory: Prusy i Rosję (jednak jeszcze po stronie carskiej). Tutaj żołnierze - strażnicy rosyjscy chronili się przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, a z bezczynności wycinali na belkach młyńskich daty i nazwy swoich pułków.

W okresie walk o niepodległą Polskę, a szczególnie w czasie powstań śląskich młyn w Bolesławcu odegrał niezbyt chlubną rolę. Wśród mieszkańców do dzisiaj żywe są wspomnienia o działalności niemieckiego młynarza, przekazującego swym pobratymcom zza granicy wieści o ruchach oddziałów powstańczych. Czynił to za pomocą sygnałów świetlnych nadanych z pomieszczeń na piętrze młyna.

W 1936 r. kolejny właściciel - Niemiec Weiss - zmienił ciąg technologiczny: z Wrocławia sprowadził i zamontował turbiny. Podczas wojny współpracował z hitlerowcami. Jedna z jego córek uważała się jednak za Polkę. Poniosła za to najwyższą ofiarę.

Po drugiej wojnie światowej młyn ponownie pełnił swoją pierwotną funkcję - mielił zboże. Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych został wyłączony z użytkowania i poddany konserwacji. Planowano umieszczenie w nim Oddziału Młynarstwa Muzeum Techniki w Warszawie, ostatecznie jednak ulokowano w nim hotel i restaurację...

W dniu 07.02.2007 budynek młyna spłonął w pożarze. W oczekiwaniu na decyzję Ministerstwa Kultury w kwestii dalszych losów zabytkowego budynku na terenie Ośrodka Stary Młyn wybudowaliśmy nową Karczmę Młynarzówkę i Gościniec Młynarz.

O jego niezapomnianym uroku stanowi także otoczenie: pobliska, górująca nad całym terenem baszta przypomina o istniejącym tu niegdyś, średniowiecznym zamku, a wokół kępy drzew, zagajniki, łąki i woda. woda, woda...

Z zakurzonych i mrocznych archiwów skrzętnie,
a dokładnie wydobył i tu wiernie przedstawił
godny kontynuator dzieła Jana Długosza

Piotr Zawada

Sale konferencyjne - Ośrodek Stary Młyn

W ośrodku znajdują się cztery niezależne sale konferencyjne z możliwością dowolnego ustawienia stołów i krzeseł. Lokalizacja sal na zielonych terenach ośrodka z dala od "głośnej cywilizacji" pozwala na komfort pracy w ciszy i spokoju zarówno wewnątrz, jak i przy zajęciach outdoor.

Wyposażenie sal:
- rzutniki,
- ekrany,
- TV-video,
- zaciemnienie,
- nagłośnienie,
- klimatyzacja,
- Internet WI-FI.

SERWISY KAWOWE

 • Podstawowy - 18,00 / os.
  Kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka
 • Owocowy - 26,00 / os.
  Kawa, herbata, woda mineralna, owoce, sałatka owocowa, soki owocowe
 • Na Słodko - 26,00 / os.
  Kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka, ciasto wł. wypieku
 • Kanapkowy - 32,00 / os.
  Kawa, herbata, woda mineralna, kruche ciasteczka, półmiski kanapek

Ceny netto

Liczba miejsc w ustawieniu

Teatr

Podkowa

Szkoła
Sala 1 Sala 1
150 100 100
Sala 2 Sala 2
80 50 50
Sala 3 Sala 3
40 30 30
Sala 4 Sala 4
20 14 14

Sale bankietowe - Ośrodek Stary Młyn

W stylowej Karczmie Młynarzówka, która pomieści 90 osób, lub w większej sali bankietowej Młynarz na 150 osób organizowane są okolicznościowe przyjęcia i firmowe bankiety.

Dużą popularnością cieszą się letnie wieczory w drewnianej wiacie grillowej.

Organizowane są tutaj:

• Wesela i zloty rodzinne
• Chrzciny, Komunie, Rocznice
• Pobytu szkoleniowe
• Imprezy integracyjne
• Pikniki firmowe
Liczba miejscw ustawieniu

Teatr

Podkowa

Bankiet
Karmcza Młynarzówka
--- --- 90
Sala Bankietowa Młynarz
--- --- 150

Pokoje - Ośrodek Stary Młyn

Do dyspozycji Gości 30 pokoi w tym 2 apartamenty w Gościńcu Młynarz wyposażonych w piękne meble w stylu Biedermeier. Całość bazy noclegowej znajduje się w centrum ośrodka, blisko siebie i pośród zieleni, w układzie okręgu położonych jest 10 pięcioosobowych domków campingowych. Nasze domki są całoroczne, ogrzewane. Każdy domek posiada dwa pokoje z niezależnymi wejściami i łazienkę. Łączna ilość miejsc noclegowych – 120.


Liczba pokoi
Apartament 4
Pokój trzyosobowy 3
Pokój dwuosobowy z podwójnym łóżkiem 2
Pokój dwuosobowy z pojedynczymi łóżkami 2
Pokój jednoosbowy 1
Bungalow 5
Pokój rodzinny 2+1 3+1
Pokój typu Economic 1
Usługi dodatkowe

Wokół ośrodka znajdują się piękne zielone, zadrzewione tereny z rzeką Prosną i jej rozlewiskiem położonym bezpośrednio przy ośrodku. Tuż obok dumnie wzbija się w niebo XIII w. Baszta z zachowanymi fragmentami murów obronnych bolesławieckiego zamku. Atrakcje wieczorne dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Zapewniamy oprawę artystyczną oraz obsługę techniczną każdego wydarzenia. Przygotujemy scenografię, oświetlenie, nagłośnienie oraz to co najważniejsze - zapewnimy niezapomniane przeżycia.

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą imprez Outdoor oferowanych przez nasz hotel. Potrafimy sprostać nawet najbardziej nieoczekiwanym zadaniom. Posiadamy wykwalifikowaną i profesjonalną kadrę osób,

co gwarantuje sukces każdej imprezy.

Znakomitym uzupełnieniem pobytów gości mogą być liczne atrakcje:

- jazdy quadami
- kuligi
- wieczorne pieczenie dzika
- pokaz walk rycerskich
- ognisko z grillem
- biesiady z wiedźmami
- zawody strzeleckie
- gry i zabawy integracyjne

Komentarze
Ośrodek Stary Młyn spełnił nasze oczekiwania podczas firmowego szkolenia. Spędziliśmy tu 3 dni pełne profesjonalizmu i zaopiekowania. Ośrodek Stary Młyn położony pośród drzew, sale konferencyjne są przestronne i dają poczucie komfortu. Szkolenie w Ośrodek Stary Młyn długo pozostanie w naszej pamięci- kuchnia wyśmienita, teren zielony piękny. Szkolenia czy konferencje w Ośrodku Stary Młyn to już nasz stały punkt w rocznym planie firmy.

06/2019

Doskonały obiekt konferencyjny, zrobił na mnie od początku bardzo dobre wrażenie, sala konferencyjna z której korzystaliśmy była świetnie przygotowana, gustownie zaaranżowana, z doskonałym nagłośnieniem, doskonale działającą klimatyzacją i nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Do tego bardzo pyszny catering, można by jeść i jeść. Zdecydowanie polecam i z pewnością tu jeszcze wrócę! Ośrodek Stary Młyn jest cool ;)

02/2019

Bardzo miły ośrodek szkoleniowy. Pod koniec stycznia przeprowadziliśmy tutaj cykl warsztatów dla naszych sprzedawców. Dowolność w ustawieniu stołów i krzeseł, dobry sprzęt oraz sprawnie działający Internet, to elementy, dzięki którym zajęcia odbyły się w komfortowych warunkach. Na osobne pochwały zasługują pięknie urządzone domki, w których mieliśmy okazję się zatrzymać. Wszyscy pracownicy byli bardzo zadowoleni z wyboru tego miejsca.

03/2018

Dodaj komentarz
Ocena*:
Ośrodek Stary Młyn | Bolesławiec
Typ obiektu: obiekt konferencyjny

Adres:
Młyńska 11
98-430 Bolesławiec
łódzkie

Wyświetl numer
Wyświetl e-mail
Sprawdź dostępność Przejdź na stronę www
Obiekt w liczbach
Największa sala konferencyjna
Największa sala
konferencyjna
150

Największa sala bankietowa
Największa sala
bankietowa
150

Maksymalna liczba uczestników
Maksymalna
liczba uczestników
150

Największa liczba miejsc noclegowych
Liczba
miejsc noclegowych
120

Całkowita powierzchnia konferencyjna w m2
Całkowita powierzchnia
konferencyjna w m2
500

Największa liczba miejsc parkingowych
Liczba
miejsc parkingowych
50

Dodatkowe udogodnienia
 • Parking
 • Restauracja
 • Sala konferencyjna
 • Bar
 • Klimatyzacja
 • Przyjazny dla osób niepełnosprawnych
Lokalizacja
Odległosc od lotniska: 110 km  Odległosc od PKP: 10 km

Kliknij żeby wczytaj mapę google
Obiekty w okolicy
Komentarze
Ośrodek Stary Młyn spełnił nasze oczekiwania podczas firmowego szkolenia. Spędziliśmy tu 3 dni pełne profesjonalizmu i zaopiekowania. Ośrodek Stary Młyn położony pośród drzew, sale konferencyjne są przestronne i dają poczucie komfortu. Szkolenie w Ośrodek Stary Młyn długo pozostanie w naszej pamięci- kuchnia wyśmienita, teren zielony piękny. Szkolenia czy konferencje w Ośrodku Stary Młyn to już nasz stały punkt w rocznym planie firmy.

06/2019

Doskonały obiekt konferencyjny, zrobił na mnie od początku bardzo dobre wrażenie, sala konferencyjna z której korzystaliśmy była świetnie przygotowana, gustownie zaaranżowana, z doskonałym nagłośnieniem, doskonale działającą klimatyzacją i nowoczesnym sprzętem multimedialnym. Do tego bardzo pyszny catering, można by jeść i jeść. Zdecydowanie polecam i z pewnością tu jeszcze wrócę! Ośrodek Stary Młyn jest cool ;)

02/2019

Bardzo miły ośrodek szkoleniowy. Pod koniec stycznia przeprowadziliśmy tutaj cykl warsztatów dla naszych sprzedawców. Dowolność w ustawieniu stołów i krzeseł, dobry sprzęt oraz sprawnie działający Internet, to elementy, dzięki którym zajęcia odbyły się w komfortowych warunkach. Na osobne pochwały zasługują pięknie urządzone domki, w których mieliśmy okazję się zatrzymać. Wszyscy pracownicy byli bardzo zadowoleni z wyboru tego miejsca.

03/2018

Dodaj komentarz
Ocena*:
Sprawdź dostępność
Twoje zapytanie zostanie wysłane bezpośrednio do obiektu. Średni czas odpowiedzi wynosi do 24h.
* - pola obowiązkowe
DANE OSOBOWE:
Data Wydarzenia, czas trwania, liczba sal:
liczba uczestnikow:
liczba pokoi:
INFORMACJE DODATKOWE:
Partnerzy

Formularz zapytania grupowego

Twoje zapytanie zostanie wysłane bezpośrednio do zaznaczonych obiektów konferencyjnych. Średni czas odpowiedzi wynosi do 24h.
* - pola obowiązkowe

DANE OSOBOWE:

Data Wydarzenia, czas trwania, liczba sal:

liczba uczestnikow:

liczba pokoi:

INFORMACJE DODATKOWE:

Szukasz sali konferencyjnej? Bezpłatnie pomożemy Ci znaleźć idealny obiekt na Twoje wydarzenie! Napisz na [email protected]