Premia uznaniowa - co to, ile wynosi?

Motywowanie pracowników może mieć różne oblicza. Przykładem jest chociażby wprowadzenie tzw. premii uznaniowej, czyli dodatku do podstawowej pensji. Zjawisko to jednak generuje szereg pytań, na czele których znajduje się: premia uznaniowa ile wynosi, czy premia uznaniowa wlicza się do dochodu lub czy premia uznaniowa jest opodatkowana. W owym artykule odpowiadamy na te (i inne) pytania!


Czym jest premia uznaniowa, ile wynosi i kiedy się ją przyznaje?

Wiele osób twierdzi, że premia uznaniowa w pewien sposób reprezentuje benefity pracownicze. Nie jest to jednak coś, co otrzymuje każdy pracownik w każdym miesiącu swojej pracy. Otóż w praktyce premię uznaniową przyznaje pracodawca według uznania, samodzielnie wyznaczając kto i w jakiej wysokości otrzyma dodatkowe wynagrodzenie za pracę. Może ją przyznać zarówno dowolnemu pracownikowi, jak i całej, wybranej grupie.


Co to jest premia uznaniowa?

Jeśli zastanawiasz się, co to jest premia uznaniowa, to już spieszymy z odpowiedzią! Otóż to nic innego, jak fakultatywny element wynagrodzenia, inaczej dodatek do podstawowej pensji. To pewnego rodzaju gratyfikacja, która ma na celu zmotywowanie i mobilizację pracowników do bardziej efektywnej pracy oraz osiągania lepszych wyników. W końcu - to również nagroda za zaangażowanie danego pracownika.


Premia uznaniowa - przykłady

Kolejną istotną kwestią jest pytanie: premia uznaniowa - za co. Otóż w regulaminie nie można znaleźć ustalonych i sztywnych zasad odnośnie do przyznawania premii uznaniowej ani też kryteriów, którymi powinien kierować się pracodawca. Niemniej jednak uznaje się, iż na wszelkie nagrody i wyróżnienia mogą liczyć przede wszystkim ci pracownicy, którzy wzorcowo wypełniają swoje obowiązki, przejawiają inicjatywę w pracy, a także stale podnoszą swoją wydajność i jakość w obrębie wykonywanych obowiązków. Premia uznaniowa - przykłady może być także przyznana chociażby za odpowiednie zarządzanie czasem pracy.

Czy premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia?

Niemałą zagwozdkę stanowi też to, czy premia uznaniowa jest składnikiem wynagrodzenia. Otóż jest ona jedynie dodatkowym składnikiem do wypłaty. Należy ją zatem traktować jako pewnego rodzaju nagrodę za konkretną pracę, o ile oczywiście jest ona nieperiodyczna. 

Czy premia uznaniowa wlicza się do emerytury?

Wokół tego, czy premia uznaniowa wlicza się do emerytury, pojawiło się wiele mitów. Pora więc wyraźnie zaznaczyć, iż ów rodzaj gratyfikacji podlega pełnemu oskładkowaniu jako przychód wynikający ze stosunku pracy. Oznacza to więc, że premia uznaniowa - zupełnie tak samo, jak zasadnicze wynagrodzenie - stanowi też podstawę wszelkich składek ZUS.


Premia uznaniowa - ile wynosi?

Premia uznaniowa wypłacana co miesiąc byłaby wręcz idealnym rozwiązaniem dla wielu pracowników. W praktyce jednak ani częstotliwość nagradzania, ani też wysokość premii uznaniowej nie są w żaden sposób regulowane. Istnieje co prawda coś takiego jak premia uznaniowa - kalkulator, jednak to głównie od pracodawcy zależy, jaki będzie miała ona wymiar. Premia uznaniowa za zaangażowanie i jej wysokość nie podlegają więc odgórnym, ścisłym przepisom.

Premia uznaniowa - podatek

Pora wyjaśnić, jak wygląda premia uznaniowa - podatek. Otóż nagroda ta nie jest wyłączona z opodatkowania i oskładkowania. Znaczy to mniej więcej tyle, iż pracodawca powinien ów przychód opodatkować, a następnie wliczyć pracownikowi do podstawy wymiaru składek ZUS, a także naliczyć od niego odpowiednie składki. Wszystko to dlatego, że premia uznaniowa jest przychodem pracownika ze stosunku pracy.

Premia uznaniowa a chorobowe

Dość kontrowersyjną kwestią jest premia uznaniowa a chorobowe. Otóż aby premia uznaniowa weszła do podstawy tzw. chorobowego, to należy spełnić ściśle określone warunki. Nagroda ta znajdzie się w postawie chorobowego w sytuacji, kiedy pracownik nie zachowuje do niej prawa wtedy, kiedy jest na zwolnieniu lekarskim. Wówczas należy zmniejszyć kwotę w związku z chorobową absencją.


Premia uznaniowa w urlop

No dobrze, a jak wygląda premia uznaniowa a urlop? W tym przypadku premii uznaniowej nie należy uwzględniać w podstawie wynagrodzenia. Dokładnie tak samo jest z ekwiwalentem za urlop. Jak więc widać, premia uznaniowa w umowie o pracę nie jest aż tak skomplikowana, jak mogłoby się to wydawać na początku.

Premia regulaminowa a uznaniowa

Każdy pracownik powinien wiedzieć, co to jest premia regulaminowa a uznaniowa. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, premii uznaniowej nie regulują żadne przepisy Kodeksu pracy, ponieważ to pracodawca w pełni decyduje o zasadach oraz czasie jej przyznawania. Zupełnie inaczej jest w przypadku premii regulaminowej, której wszelkie kryteria są ściśle określone w obrębie wewnętrznych przepisów. Dodatkowo premia regulaminowa ma charakter roszczeniowy.

Premia uznaniowa - wzór

Bardzo ważne jest to, że przyznanie premii uznaniowej powinno mieć swoje odzwierciedlenie w aktach osobowych pracownika. Wówczas stosuje się tzw. oświadczenie o przyznaniu premii. Wzory tego typu dokumentów z powodzeniem można znaleźć w sieci. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce: premia uznaniowa wzór lub premia uznaniowa w umowie wzleceniu - wzór (w zależności oczywiście od formy zatrudnienia).

Polceane obiekty konferencyjne

Hotel Robert’s Port **** Lake Resort & SPA

Hotel Robert’s Port **** Lake Resort & SPA

Mikołajki
Lake Hill Resort & SPA

Lake Hill Resort & SPA

Sosnówka
Złoty Groń Resort & Spa

Złoty Groń Resort & Spa

Istebna

Mogą Cię Zainteresować również

Motywowanie pracowników - sposoby, przykłady, cele motywacji pracowników

Motywowanie pracowników - sposoby, przykłady, cele motywacji pracowników

Trener biznesu - kto to, jakie ma cechy, ile zarabia?

Trener biznesu - kto to, jakie ma cechy, ile zarabia?

Konferansjer - kto to, ile zarabia i jak zostać konferansjerem?

Konferansjer - kto to, ile zarabia i jak zostać konferansjerem?