Zmiany Strukturalne w Hotelu Arłamów

Zmiany Strukturalne w Hotelu Arłamów

W Hotelu Arłamów przywiązuje się dużą wagę do rozwoju zarówno pracowników, jak i wielu obszarów działalności. Michał Kozak po objęciu funkcji Prezesa Zarządu dokonał kilku zmian strukturalnych i modyfikacji w funkcjonowaniu hotelu. Wszystko to w celu poprawy organizacji i jakości oferowanych usług, co wpływa na większe zadowolenie gości, a w dalszej perspektywie - również na wzrost sprzedaży.

Zmiany zaszły zarówno na poziomie kadr, jak i na poziomie obsługi spotkań MICE. Można je było zauważyć i ocenić podczas eventów organizowanych w hotelu w ostatnich miesiącach, m.in. Arłamów BUSINESS Challenge i Arłamów MICE Games. Spotkania te miały na celu prezentację dużych możliwości Hotelu Arłamów oraz wymianę doświadczeń i integrację branży MICE.

Hotel Arłamów również jako pierwszy niezależny hotel w kraju postawił na program szkoleń kadry managerskiej ARŁAMÓW EXCELLENCE CLUB. Po szkoleniach nastąpiła gruntowna reorganizacja struktury oraz liczne awanse wewnętrzne.

Zmiany strukturalne, jakie zaszły w Hotelu Arłamów:

Pani Dorota Nidzgorska – Mazonik -> Zastępca Dyrektora Generalnego

Pani Marta Masłowska -> Dyrektor Regionalna Sprzedaży oddziału Warszawa

Pan Witold Antochów -> Dyrektor Operacyjny

Pan Maciej Szczygieł -> Dyrektor Gastronomii

Pan Ireneusz Górak -> Dyrektorem do spraw Analiz, Controllingu i Rozwoju

INFORMACJA PRASOWA