Wyniki Grupy Orbis za rok 2010

Wyniki Grupy Orbis za rok 2010
- Większa koncentracja Grupy na hotelarstwie, po zbyciu segmentu przewozów autokarowych i biura podróży,
- Wzrost zysku netto Grupy Kapitałowej Orbis o 15 mln zł przy stabilnym poziomie przychodów,
- Rozpoczęcie wdraŜania strategii “Asset light” dla zwiększenia elastyczności działania i odporności na cykle rynkowe.

„W ubiegłym roku Orbis zwiększył tempo działań restrukturyzacyjnych w Grupie, zaczynając od sprzedaży spółki Orbis Travel w pierwszym kwartale, a następnie wycofując się z działalności w zakresie międzynarodowych przewozów autokarowych. Ponadto, we wrześniu 2010 r. Orbis ogłosił rozpoczęcie realizacji waŜnego, długoterminowego projektu refinansowania nieruchomości hotelowych, tzw. modelu “asset light”. Także w drugiej połowie roku zapoczątkowana została ambitna strategia rozwoju wewnętrznego Orbis ukierunkowana na poprawę wyników Spółki i zapewnienie innowacyjnych odpowiedzi na wyzwania rynku” – podsumował wydarzenia ubiegłego roku prezes Orbis S.A., Laurent Picheral

Przychody Orbis w mln zł:

10 2009 Zmiana Grupa Kapitałowa Orbis 819 854 - 4% W tym:
Grupa Hotelowa Orbis 679 695 - 2,3%
Orbis Transport 147 172 - 14,5%


Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Orbis stanowią odzwierciedlenie trudnych warunków gospodarczych w 2010 r. oraz podejmowanych w firmie wysiłków w kierunku optymalizacji wydatków i struktury kosztów. Przychody Grupy Orbis za IV kwartał 2010 r. ukształtowały się na stabilnym poziomie i wyniosły podobnie jak w 2009 r. blisko 195 mln zł. W ciągu całego 2010 r. łączne przychody osiągnęły 819 mln zł, co oznacza spadek o 4% w porównaniu do 854 mln zł rok wcześniej. Nakłady inwestycyjne zostały ograniczone do 91,7 mln zł w 2010 r. Kwota ta obejmuje 64,3 mln zł wydatkowane przez Orbis Transport i 27,4 mln zł przez Grupę Hotelową Orbis. Ten poziom inwestycji jest wynikiem zamrożenia realizacji projektów hotelowych z uwagi na niesprzyjające warunki rynkowe i zmienne prognozy.

Co ważne, dzięki bardziej efektywnej strukturze Grupy Orbis zysk netto za 2010 r., przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, osiągnął 9 mln zł i wzrósł o 15 mln zł w stosunku do 2009 r., potwierdzając znaczenie skupienia się na działalności hotelarskiej oraz efektywnego zarządzania kosztami. Hotelarstwo fundamentem Grupy Orbis

Na wyniki osiągnięte przez Grupę Hotelową Orbis w 2010 r. negatywny wpływ miała ogólnoświatowa sytuacja gospodarcza jak też wzrastająca konkurencja na rynkach hotelowych w Polsce. Jednakże dzięki wspólnym wysiłkom pracowników Grupy w drugiej połowie roku odnotowano tendencję wzrostową wyników.
W ciągu roku następowało powolne wyhamowywanie tendencji spadkowej wskaźników operacyjnych hoteli, zaś w drugiej połowie 2010 r. niektóre rynki zaczęły wykazywać poprawę frekwencji. Widoczne były znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi regionami, przy czym wyniki rynku warszawskiego okazały się lepsze niż w pozostałych miastach: w 2010 r. przychody w stolicy wzrosły o 10%, a w samym tylko grudniu o prawie 20%. W ciągu całego roku frekwencja w Grupie Hotelowej zwiększyła się o 1,4 punktu procentowego, ale odnotowano 3,6% spadek średniej ceny za pokój.

Czwarty kwartał roku przyniósł bardziej pozytywne wieści – Grupa Hotelowa osiągnęła wzrost zarówno frekwencji jak i średniej ceny za pokój, odpowiednio o 0,9 punktu i 2,8%, co skutkowało optymistycznym wzrostem przychodu na pokój (RevPar) o blisko 5%. Pod koniec roku trendy wzrostowe obserwowano także na takich rynkach jak Poznań, Wrocław czy Kraków. Sądząc po poziomie rezerwacji jak i ożywieniu gospodarczym w krajach europejskich, tendencja ta powinna utrzymać się w 2011 r. Jednakże nie we wszystkich miejscach zauważalne są już wzrosty – za przykład mogą tu posłużyć Katowice i mniejsze miasta.

Wyniki finansowe Grupy Hotelowej Orbis w 2010 r. ustabilizowały się. Porównując wyniki rok do roku, należy wziąć pod uwagę wyłączenie 500 pokoi z eksploatacji w związku z zamknięciem hoteli. W latach 2008-2009 Orbis powiększył bazę noclegową segmentu hoteli ekonomicznych o 670 nowych pokoi, zaś w 2010 r. podjął decyzję o wycofaniu się z kilku lokalizacji niemających strategicznego znaczenia. Przychody Grupy Hotelowej osiągnęły 680 mln zł, pozostając na poziomie z 2009 r. (695 mln zł), natomiast wynik EBITDA na działalności operacyjnej, po eliminacji zdarzeń jednorazowych, osiągnął poziom 176 mln zł w 2010 r. w porównaniu do 173 mln zł w roku poprzednim.

Wyniki operacyjne Grupy Hotelowej Orbis:
Restrukturyzacja Orbis Transport

Orbis Transport, spółka spoza podstawowego obszaru działalności Grupy Orbis, zrealizowała kolejny etap restrukturyzacji. Koncentrując się na swojej głównej linii biznesowej, w maju 2010 r. sprzedała firmę Interbus działającą w segmencie międzynarodowych przewozów autokarowych. Druga połowa 2010 r. była pierwszym okresem, w którym ponad 50% łącznych przychodów Orbis Transport zostało wypracowane w działalności rent-a-car, wynajmu długoterminowego i zarządzania flotą. Wzrost sprzedaży jest w głównej mierze skutkiem dynamicznej działalności segmentu rent-acar, w którym przychody wzrosły na przestrzeni roku o 27%. Przyczynił się do tego 41% wzrost liczby dni najmu, która przekroczyła 74.000. Orbis Transport osiągnął dodatni wynik EBIT na stabilnym poziomie 6,2 mln zł, jednakże ze względu na wysokie koszty finansowe, wygenerował stratę netto w wysokości 2,6 mln zł.

„Z optymizmem patrzymy na rok 2011 i traktujemy ten okres jako szansę na poprawienie wyników Orbis i dalszą optymalizację struktury Grupy. Wykorzystując tendencję wzrostową na rynku warszawskim, już w styczniu 2011 r. podjęliśmy decyzję o wznowieniu budowy dwóch hoteli ekonomicznych Ibis i Etap” – powiedział Laurent Picheral.

INFORMACJA PRASOWA Biuro Prasowe Orbis S.A.
Adam Kucza, tel. +48 505 198 157, [email protected]
Katarzyna Gronek, tel. +48 22 829 38 03, [email protected]


Orbis to największa w Polsce firma hotelowa, operująca siecią 60 obiektów, które oferują ponad 11 tysięcy pokoi. Hotele działają pod markami Sofitel, Novotel, Mercure, Ibis, Etap oraz Orbis Hotels. W skład Grupy Kapitałowej Orbis wchodzi także firma Orbis Transport, zajmująca się krótko- i długoterminowym wynajmem samochodów.
Partnerem strategicznym Orbis jest firma Accor, wiodący na świecie operator hotelowy i lider rynku europejskiego, operujący 4 200 hotelami z blisko 500 tys. pokoi w 90 krajach. Szerokie portfolio marek hotelowych Accor – Sofitel, Pullman, MGallery, Novotel, Suite Novotel, Mercure, Adagio, Ibis, all seasons, Etap Hotel, hotelF1 and Motel 6 a także związane z nimi Thalassa sea & spa i Lenôtre – gwarantują zróżnicowaną ofertę usług i produktów od luksusowych po ekonomiczne. Accor zatrudnia 145 tys. pracowników na całym świecie, oferuje swoim klientom i partnerom blisko 45 lat wiedzy i doświadczenia.

Frekwencja 48,7% 47,3% 1,40pp
Średnia cena za pokój (ARR) w zł 216,8 225,0 -3,6%
Przychód na dostępny pokój (RevPar) 105,5 106,5 -0,9%