WordlFood Warsaw już za miesiąc!

WordlFood Warsaw już za miesiąc!
W dniach 19-21 kwietnia w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbędzie się III edycja Międzynarodowych Targów Żywności i Napojów WorldFood Warsaw.

Impreza, której patronem honorowym wydarzenia jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, a wśród partnerów branżowych jest wiele organizacji i instytucji z sektora spożywczego, zgromadzi w jednym miejscu polskiego i międzynarodowego biznesu spożywczego.

Wśród wystawców znajdą się producenci żywności i napojów, alkoholi, dodatków do żywności i technologii spożywczych, ważną grupą będą również przedsiębiorstwa oferujące wyroby ekologiczne, dystrybutorzy, importerzy i eksporterzy żywności z Polski oraz takich krajów jak: Ukraina, Belgia, Holandia, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Macedonia, Tajlandia i Sri Lanka.

Celem wystawy jest promocja żywności, nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych oraz pozyskiwanie partnerów handlowych i integracja branży. Jego ważną częścią jest specjalna strefa rozmów wystawców z przedstawicielami sieci handlowych i kupców z sektora HoreCa oraz bogaty program merytoryczny.

Wśród partnerów branżowych znajdują się: Krajowa Unia Producentów Soków, POLBISCO, Związek Polskie Mięso, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, Polska Izba Handlu, Stowarzyszanie Polska Wódka, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy, Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, Związek Sadowników RP.

INFORMACJA PRASOWA