W kwietniu rozpoczął się program szkoleniowy Arłamów Excellence Club

W kwietniu rozpoczął się program szkoleniowy Arłamów Excellence Club

Arłamów Excellence Club to program doradczo-rozwojowy, który jest realizowany przez firmę BlueTank. Celem projektu jest bardziej świadome i dynamiczne prowadzenie ścieżki zawodowej oraz podwyższanie kultury pracy.

Program Arłamów Excellence Club ma na celu wzmocnienie kompetencji menadżerskich wśród kierowników wyższego i średniego szczebla. Na początku kwietnia rozpoczął się cykl szkoleń, który będzie trwał przez następne kilka miesięcy. W tym czasie uczestnicy powinni wypracować tzw. “Arłamów Way”, czyli “Księgę Dobrych Praktyk”, dzięki której podwyższą się standardy obsługi klientów. Projekt ten został zainicjowany przez “Festiwal Inspiracji”, w którym wzięli udział czołowi polscy mentorzy, m. in. Karol Weber, który jest inspektorem hotelowym i autorem bloga Enjoy Your Stay, Wojciech Herra  - jeden z najlepszych sprzedawców i najbardziej inspirujących mówców w Polsce oraz trenerzy Sandler Training Polska.


Priorytetem dla Hotelu Arłamów jest wspieranie swojego zespołu, inwestując w kadrę 44 menadżerów. Ta inwestycja w kapitał ludzki to jeden z najważniejszych projektów Zarządu Hotelu. Projekt ma na celu dynamiczne i bardziej świadome prowadzenie ścieżki zawodowej oraz podwyższanie kultury pracy. Świadczenie usług w sektorze Hospitality wymaga szerokiego wachlarza umiejętności oraz odpowiedniego zarządzania. Ponadto ważne jest również porozumienie pomiędzy pracownikami należącymi do różnych pokoleń - X, Y i Z, którzy wychowali się w zupełnie innych realiach. Muszą oni ze sobą współpracować, by pracować z satysfakcją i się rozwijać. Ciągłe podnoszenie kompetencji pracowników to jeden z głównych priorytetów wśród ponad 380-osobowego zespołu Hotelu Arłamów.

INFORMACJA PRASOWA