Vienna House zawarła umowę joint venture z grupą Absolute Hotel Services

Vienna House zawarła umowę joint venture z grupą Absolute Hotel Services

Vienna House – austriacka grupa hotelowa i Absolute Hotel Services (AHS) – tajska grupa zarządzająca hotelami  zawiązały umowę joint venture, której celem jest otwarcie nowych hoteli pod markami należącymi do obu spółek na rynku europejskim i azjatyckim.

Vienna House i Absolute Hotel Services (AHS) podobnie się pozycjonują, obiekty marek odzwierciedlają luźny styl, aktualne trendy, a także kulturę i hotelarstwo charakterystyczne dla krajów, z których się wywodzą. AHS zarządza 22 hotelami w Azji. Dwanaście z nich działa pod marką wielokrotnie nagradzanej sieci U Hotels & Resorts. Wkrótce nastąpi otwarcie 13 kolejnych hoteli U Hotels & Resorts.

Marki pomogą sobie nawzajem. Azjatycki oddział Vienna House w Bangkoku, przy pełnym wsparciu ze strony AHS, będzie nadzorował rozwój marki Vienna House w Azji. W ramach działań planowane jest ukończenie od dwóch do trzech projektów rocznie, skoncentrowanych na hotelach w miastach oraz kurortach. Z kolei europejski oddział w Wiedniu będzie czuwał nad rozwojem marki U Hotels & Resorts w Europie Środkowej. W tym przypadku działania skupią się na otwarciu dodatkowych miejskich hoteli wypoczynkowych.

To ogłoszona niedawno zmiana w składzie akcjonariuszy Vienna House pozwoliła na zawarcie umowy joint venture pomiędzy AHS i Vienna House."Firmą-matką" jest BTS Group Holdings – jedna z największych spółek notowanych w Tajlandii.

„Nasze firmy doskonale się uzupełniają” – mówi Rupert Simoner, CEO w Vienna House. „Wyznajemy taką samą filozofię, skoncentrowaną na gościach, i wspieramy największe atuty naszych kultur. Łączą nas również podobne wartości i cele dotyczące rozwoju. Ponadto, rozrastamy się w podobnym tempie. Prawdę mówiąc, mamy z tego dużo frajdy!” – mówi Simoner, opisując relacje azjatycko-europejskie. Pierwsze rozmowy są już prowadzone. Dotyczą one projektów w Bangkoku i Wietnamie. Vienna House spodziewa się finalizacji pierwszej transakcji jeszcze w tym roku.

Jonathan Wigley, CEO w AHS, dodaje: „Jeśli chodzi o rozwój marki U Hotels & Resorts na rynku europejskim, to nie wyobrażam sobie lepszego partnera niż Vienna House. Obie firmy łączy ogromna pasja do hotelarstwa, a także zrozumienie, na czym polega satysfakcja gości i prawdziwa gościnność. AHS właśnie tego szukało”.

INFORMACJA PRASOWA