Sukcesy podczas IV edycji konferencji Event Biznes

Sukcesy podczas IV edycji konferencji Event Biznes

W centrum targowo-ekspozycyjnym Digital Knowledge Village w Warszawie 7 listopada odbyła się IV edycja skutecznego eventu Event Biznes. Organizator wydarzenia, Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE), uznaje zjazd za sukces merytoryczny oraz frekwencyjny. W wydarzeniu wzięło udział 260 uczestników, 25 prelegentów, 40 partnerów biznesowych (w tym 26 wystawców i 16 mediów branżowych). Prowadzącym wydarzenie była Aleksandra Mikołajczyk.

Event – każdy o nim słyszał, jednak nie każdy go stosuje i nie każdy wie jak i po co wdrażać tego typu przedsięwzięcia w życie. Podczas konferencji przedstawiono event jako jeden ze sposobów marketingowych oraz to, jak dotrzeć z nim do wybranej grupy odbiorców. Spotkanie zostało podzielone na pięć bloków, pośród których każdemu odpowiadał jeden z poszczególnych tematów: 

  1. Wartości w budowaniu efektywnych relacji
  2. Event w zintegrowanej komunikacji marketingowej – case studies
  3. Różnorodne rodzaje eventów a cele interesariuszy
  4. Bezpieczeństwo w organizacji eventów
  5. Przyszłość eventów – działania i narzędzia.

Digital Knowledge Village posiada także nowoczesne studia multimedialne i badawcze oraz rozbudowane zaplecze postrodukcyjne. Przy okazji różnych wydarzeń można między innymi przeprowadzić w komfortowych warunkach wywiady z prelegentami.

Wydarzenie rozpoczęło się pomysłowo – występem Adama Sztaby, który jest kompozytorem i dyrygentem. Opowiedział on o mechanizmach zarządzania, współpracy oraz odpowiedzialności za wspólny projekt, czyli o istotnych kwestiach zarówno w zespole muzycznym, jak i w świecie biznesowym. Sebastian Kotow opowiedział o zaufaniu jako podstawowej wartości w event marketingu z perspektywy psychologa biznesu, ponieważ zaufanie to siła napędowa dobrych relacji w grupie, a co za tym idzie - kreatywności i zaangażowania. Dr hab. Jacek Wasilewski podczas swojej prelekcji opowiedział o wadze spójność przekazu i komunikacji marki. Luiza Derek zwróciła uwagę na wykorzystanie event marketingu w realizacji globalnych i lokalnych założeń firmy. Zaprezentowano również przykładowe rozwiązania eventowe:  100-lecia marki BMW, kampanii Play „Gamers Gona Play”oraz rekordowy pokaz VR i Mitsubishi ASX 2017. 

Komunikacja była i wciąż pozostaje ważnym elementem, również podczas event marketingu. Warsztaty dotyczące tego, jak rozmawiać z pracownikami prowadziła  Marta Pokutycka-Mądrala, Katarzyna Głowacka oraz Monika Starecka. Wystąpił tu również Tomasz Kammel, który podzielił się spostrzeżeniami, jak budować relacje z odbiorcą za pomocą wystąpień. Katarzyna Cioch wskazała, że kongres może efektywnie wpłynąć na współpracę między stowarzyszeniem, a środowiskiem biznesowym. 

Zagadnienie bezpieczeństwa to jeden z tematów, któremu również poświęcono tutaj szeroką uwagę, ponieważ organizacja bezpieczeństwa podczas dużych wydarzeń wpływa na skuteczność oraz atrakcyjność wydarzenia. Eda Ozden przedstawiła bilans zagrożeń i bezpieczeństwa współczesnego świata, zaś Andrzej Kruczyński opowiedział o narzędziach zabezpieczających wydarzenia.

O przyszłości eventów opowiedzieli trenerzy biznesowi:  dr Krzysztof Celuch oraz Ruud Janssen. Przedstawili oni nową metodę projektowania wydarzeń oraz zarządzani nimi - #EventCanvas. Agnieszka Majkowska - pokazała w jaki sposób zagadnienia podejmowane przez Radę SBE mogą pomóc zleceniodawcom wydarzeń na każdym etapie współpracy z branżą eventową, a Magdalena Galińska przedstawiła temat najlepszych praktyk wynikających z Dialogu Branżowego. Spotkanie zamknęła rozmowa na temat przyszłości event marketingu, którą poprowadziła Magdalena Kondas

SBE postanowiło, po raz pierwszy w historii, wyróżnić niektóre osoby tytułem Członka Honorowego, otrzymali je: Ewelina Sobolewska, Jacek Caputa, Łukasz Kosuniak, Marta Pokutycka-Mądrala, Agnieszka Majkowska, Piotr Jaworowicz, Piotr Burdzy oraz Edyta Brykała.

Mimo że spotkanie trwało jeden dzień, skupiło przedstawicieli przemysłu spotkań w jednym miejscu. Event Biznes okazał się nie tylko dobrym sposobem poznania innowacyjnych trendów w event marketingu, ale również nawiązania nowych relacji biznesowych.

SBE nie poprzestaje na laurach, po sukcesie tegorocznej edycji konferencji Event Biznes zaczyna już przygotowania do jubileuszowego spotkania w przyszłym roku. 

Więcej zdjęć oraz informacji można odnaleźć na stronie www.eventbiznes.pl

INFORMACJA PRASOWA