Stowarzyszenie Branży Eventowej zostało członkiem światowej, prestiżowej organizacji UFI.

Stowarzyszenie Branży Eventowej zostało członkiem światowej, prestiżowej organizacji UFI.

Po owocnym spotkaniu walnym, Stowarzyszenie Branży Eventowej ogłasza kolejne sukcesy. 9 września 2022 roku SBE stało się pełnoprawnym członkiem Światowego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego z siedzibą w Paryżu.

UFI jest jedną z najlepszych organizacji zrzeszających wystawców i operatorów centrów wystawienniczych na całym świecie. Głównym celem tego Stowarzyszenia jest reprezentowanie, promowanie i wspieranie interesów biznesowych swoich członków i przemysłu targowego. Drugie po UFI najważniejsze stowarzyszenie to IAEE operujące na półkuli zachodniej i w Azji, z którym SBE ma z kolei podpisaną umowę o współpracy z szeroko rozumianą branżą targową.

Członkostwo w tak prestiżowej organizacji Stowarzyszenie Branży Eventowej zawdzięcza staraniom Pełnomocnik Zarządu i Dyr. ds. Międzynarodowych Żanety Berus. 

„Jestem bardzo dumna z faktu przyjęcia naszego Stowarzyszenia Branży Eventowej do tej prestiżowej międzynarodowej organizacji. Świadczy to o nowej roli SBE w świecie eventów, które płynnie łączą się ze światem targów coraz częściej. W UFI będziemy dbać o interesy naszych członków, aby ich głos był słyszalny także na arenie międzynarodowej”. - przyznaje Żaneta Berus

INFORMACJA PRASOWA