Spotlight on Poland - konferencja z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Spotlight on Poland - konferencja z okazji Światowego Dnia Turystyki.

Spotlight on Poland — to jednodniowa konferencja międzynarodowa dla  turystyki przyjazdowej i MICE z okazji Światowego Dnia Turystyki.  

Turystyka jest słusznie uznawana za główny filar wzrostu i możliwości.  Dzięki wyjątkowemu zasięgowi tego sektora ma on moc napędzania ożywienia gospodarczego i przywracania społeczności międzynarodowej  na właściwe tory. W wielu krajach jest on głównym pracodawcą i źródłem  możliwości, zwłaszcza dla kobiet, młodzieży i społeczności wiejskich. Z  punktu widzenia naszej planety, sektor turystyczny pomaga chronić  środowisko naturalne. Innowacje, które napędzają ten sektor, mogą  pomóc nam w budowaniu bardziej zrównoważonej przyszłości dla  wszystkich. 

Po pierwsze, musimy przywrócić zaufanie do podróży, aby pomóc destynacjom najbardziej poszkodowanym ponowne dzielenie się ze  światem swoją kulturą, dziedzictwem i gościnnością. 

Po drugie, kryzys, wywołany pandemią COVID-19, stanowi doskonałą  okazję do ponownego przemyślenia turystyki i nadania sektorowi nowego  kształtu. Dlatego podczas konferencji skupimy się na eksperckich  prezentacjach dobrych praktyk i warsztatach w formule „world cafe”, które  służyć będą wymianie doświadczeń oraz podniesieniu kwalifikacji kadr  turystycznych i jakości świadczonych usług. 


Celem projektu jest między innymi promocja polskich produktów turystycznych w nowej rzeczywistości, doskonalenie wiedzy z zakresu zrównoważonej turystyki oraz popieranie i lobbowanie sektora turystyki przyjazdowej w Polsce. 

Oprócz tego organizatorzy skupią się na rozwoju kompetencji cyfrowych, oraz pozyskaniu partnerów współpracy krótko i długoterminowej w zakresie promocji polskich produktów turystycznych. 

Co znajduje się w programie wydarzenia? 

  • 10:00-10:30 Otwarcie  konferencji
  • 10:30-11:30 Panel I: Family & friends tours; Prezentacja wprowadzająca &  case studies 
  • 11:30-11:45 Przerwa kawowa
  • 11:45-12:45 Panel II:  Sports & cultural events Prezentacja wprowadzająca &  case studies 
  • 12:45-13:45 Panel III:  Meetings & business travel Prezentacja wprowadzająca &  case studies 
  • 13:45-15:00 Obiad
  • 15:00-16:30 Warsztat w  formule World Cafe 
  • 16:30-17:30 site visit dla  zaproszonych hosted buyers  Podsumowanie konferencji dla  polskich uczestników 
  • 19:00-21:00 Kolacja dla  wszystkich uczestników  konferencji 


Do udziału w konferencji zaproszonych zostało 15 hosted buyersów z Europy, jak i wybranych krajów poza europejskich, zainteresowanych poznaniem nowego, zrównoważonego oblicza Polski, nowych produktów, prezentacji dobrych praktyk, a przede wszystkich chcących podzielić się swoimi wartościowymi opiniami i doświadczeniami.


INFORMACJA PRASOWA