Spotkanie miejskich i regionalnych Convention Bureaux w Toruniu

Spotkanie miejskich i regionalnych Convention Bureaux w Toruniu
W dniu 18 listopada br. w Toruniu odbyło się spotkanie Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej z miejskimi i regionalnymi convention bureaux. Gdańsk Convention Bureau (GCB) reprezentowała Anna Górska i Marta Wiśniewska. Spotkanie odbyło się w bardzo nietypowym obiekcie - stadionie żużlowym w Toruniu, na którym oprócz zawodów sportowych, organizowane są m.in. koncerty i spotkania biznesowe.

Podczas spotkania PCB podzieliło się z uczestnikami informacją o swoich działaniach w 2012r. Będzie to m.in. kontynuacja Programu Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich, wydawanie raportu dot. badań statycznych, udział w targach przemysłu spotkań, organizacja fam trips.
W przyszłym roku jeden z fam trips odbędzie się w Gdańsku i Regionie. PCB zaprosi 8 meeting plannerów z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji w celu zaprezentowania im możliwości konferencyjnych i ofert Incentives oraz zachęcenia do wyboru Gdańska i regionu na organizację ich kolejnego spotkania. W 2012r. Poland Convention Bureau rozpocznie również system certyfikacji dla Miejskich i Regionalnych Convention Bureaux.

Spotkanie uatrakcyjniło charyzmatyczne wystąpienie prof. Bogusława Buszewskiego, Kierownika Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który podzielił się z uczestnikami doświadczeniami w organizowaniu i sprowadzaniu konferencji do Torunia. Kolejny organizowany przez niego kongres to 29 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne 9-13 września 2012r.

Ostatnie ze spotkań miejskich convention bureaux w 2011 roku zostało zorganizowane przez Poland Convention Bureau oraz Copernicus Convention Bureau of Toruń. Kolejne odbędzie się 15 marca 2012r. w Warszawie.

INFORMACJA PRASOWA