Rynek konferencyjny Katowic w 2014 roku

Rynek konferencyjny Katowic w 2014 roku

Katowice to miasto z potencjałem i jedno z najpopularniejszych miejsc wybieranych na destynację konferencyjną. W ostatnim czasie jego popularność wśród przedstawicieli branży MICE znacznie wzrosła, czego dowodem mogą być chociażby nowe obiekty oraz inwestycje w zakresie promocji turystyki biznesowej.

Choć powszechnie wiadomo, że nie wszystkie gałęzie polskiej gospodarki rozwijają się w takim, tempie w jakim byśmy tego chcieli, branża hotelarska ma się zaskakująco dobrze. Badania wykazały bowiem, że popyt na obiekty hotelarskie i ich usługi stale rośnie, co ma bezpośredni związek z popularnością i powodzeniem turystyki biznesowej. Zjawisko to w dużej emirze dotyczy przede wszystkim największych w kraju metropolii i aglomeracji,w tym także Katowic.

- Rok 2014 był okresem wyjątkowym dla rozwoju przemysłu spotkań w Polsce. Oddano do użytku wiele nowoczesnych wielofunkcyjnych obiektów spotkań, szczególnie w południowej części kraju. Przedstawiciele podmiotów funkcjonujących na rynku spotkań biznesowych mieli też wiele okazji do wymiany doświadczeń i lepszego poznania się w ramach powtarzanych cyklicznie, jak i nowych inicjatyw. Pojawiły się też kolejne raporty podejmujące tematykę turystyki biznesowej, a nawet próby dokładnego wyliczenia jej wpływu na gospodarkę miasta według metodyki sprawdzonej na rynkach międzynarodowych – powiedział dr Krzysztof Cieślikowski zajmujący się opracowaniem raportu.

Katowice od kilku lat systematycznie rozwijają się na polu konferencyjnym. Dowodem tego mogą być chociażby badania , mówiące o tym, że liczne inwestycje infrastrukturalne realizowane w mieście związane były z udostępnieniem przestrzeni dla różnych spotkań, modernizacją istniejących oraz budową nowych obiektów spotkań. Ich realizacja i funkcjonowanie wspierane były także przez zamiany w strukturze administracyjnej (powołano m.in. Convention Bureau).

Gromadzone od kilku lat przez Convention Bureau Katowice informacje na temat przemysłu spotkań, a także badania rynkowe delegatów konferencji w Katowicach, pozwalają na identyfikację pewnych trendów rozwojowych, struktury wydatków uczestników spotkań konferencyjnych, a także oceny miasta jako atrakcyjnego miejsca spotkań. Pod koniec 2014 roku dokonano więc zliczenia spotkań i wydarzeń biznesowych oraz przeprowadzono badania wybranych grup uczestników spotkań konferencyjnych w różnych obiektach na terenie Katowic.

Ubiegły rok w Katowicach zdecydowanie należał do branży konferencyjnej. W mieście przeprowadzonych zostało wiele ciekawych wydarzeń, a także wybudowano nowe obiekty. Które z nich zasługiwały na szczególną uwagę?

Do najciekawszych imprez branżowych 2014 roku z pewnością zaliczyć można Europejski Kongres Gospodarczy czy Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wśród nowo powstałych obiektów na uwagę zasługują natomiast budynek Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, a także Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Badanie przeprowadzone przez Convention Bureau Katowice dostarczyło informacji na temat ilości spotkań w 2014 roku zorganizowanych łącznie na terenie 24 obiektów, z czego 8 to hotele, 2 to biurowce z salami konferencyjnymi natomiast 14 to uczelnie, urzędy oraz obiekty kultury. Z zebranych danych wynika, że w ubiegłym roku zorganizowano łącznie aż 7 042 spotkania, z czego większość trwała jeden dzień, a jedynie 1 127 trwało dwa dni i dłużej. Informacje te są bardzo optymistyczne dla całego miasta. Dowodzi to bowiem, że do 2013 roku liczba spotkań konferencyjnych wzrosła o aż 16,7%. Wśród 24 obiektów raportujących liczby spotkań konferencyjnych, były też takie, gdzie liczba spotkań u nich zrealizowanych wzrosła o ponad 25%.

Nie można się jednak temu dziwić. Katowice to wprost idealna destynacja konferencyjna, a wskazuje na to wiele czynników. Przede wszystkim to stolica województwa, największe miasto w Górnośląskim Związku Metropolitalnym "Silesia", a także jedno z największych, najnowocześniejszych i dynamicznie rozwijających się miast w Polsce.

Co więcej, na uwagę zasługuje samo położenie. Katowice znajdują się bowiem na przecięciu głównych europejskich szlaków komunikacyjnych (w odległości ok. 1 km od centrum przebiega autostrada A4, a w promieniu 20 km - autostrada A1). W odległości 100 km od miasta znajdują się również 3 lotniska. To bardzo ważne w przypadku konferencji, gdyż pozwala na łatwe i szybkie dotarcie do miasta wszystkich prelegentów i uczestników szkoleń.

INFORMACJA PRASOWA