Ponad 1000 osób wzięło udział w międzynarodowej konferencji QUARK MATTER w Krakowie

Ponad 1000 osób wzięło udział w międzynarodowej konferencji QUARK MATTER w Krakowie

W dniach 4–10 kwietnia 2022 r. odbyła się w Auditorium Maximum UJ w Krakowie 29. edycja międzynarodowej konferencji Quark Matter. Głównymi organizatorami wydarzenia byli Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. Henryka Niewodniczańskiego oraz Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Konferencja odbyła się w formacie hybrydowym. Wzięło w niej udział 1010 uczestników: 394 na miejscu oraz 616 zdalnie, reprezentujących Europę (54%), Amerykę (28%), Azję (18%) oraz Afrykę (0.2%). 

Quark Matter to międzynarodowa konferencja poświęcona badaniu własności materii jądrowej poddanej ekstremalnym warunkom niezwykle wysokiej temperatury i gęstości.  Materia ta produkowana jest w skrajnie relatywistycznych zderzeniach jąder atomowych. Konferencja jest platformą do wymiany doświadczeń między teoretykami i eksperymentatorami z całego świata. 

W pierwszym dniu wydarzenia odbył się tzw. Dzień Studencki, w ramach którego wygłoszone zostały wykłady wprowadzające w tematykę konferencji. Wykładowcami byli wiodący eksperci z dziedziny. Zwieńczeniem Dnia Studenckiego był otwarty wykład specjalny poświęcony technologiom kwantowym, wygłoszony przez Artura Konrada Ekerta, profesora Narodowego Uniwersytetu Singapuru i Uniwersytetu w Oksfordzie. 

Podczas konferencji omówione zostały najnowsze wyniki eksperymentalne z wiodących laboratoriów m.in. z CERN (Szwajcaria) i Brookhaven National Laboratory (USA), a także najnowsze wyniki prac teoretycznych mających na celu wyjaśnienie własności badanego nowego stanu materii. Jeden z wykładów teoretycznym wygłosił Frank Wilczek, laureat Nagrody Nobla z 2004 r.  Uczestnicy wydarzenia rozmawiali o fundamentalnych kwestiach dotyczących silnie oddziałującej materii w warunkach ekstremalnych oraz zagadnieniach związanych z chromodynamiką kwantową – fundamentalną teorią oddziaływań silnych. Uwagę poświęcono również wynikom badań dotyczących oddziaływania elektromagnetycznego.

Organizatorem wykonawczym konferencji było Symposium Cracoviense. Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie: https://qm2022.symposium.pl/

INFORMACJA PRASOWA