Polski Holding Hotelowy z nowym programem grywalizacji "Ambasador"

Polski Holding Hotelowy z nowym programem grywalizacji "Ambasador"

Nowatorskie narzędzie rozwoju pracowników, które wprowadza Polski Holding Hotelowy, ma motywować i aktywizować pracowników, a także budować ich zaangażowanie w rozwój społeczności PHH.

Jest to pionierski program w hotelarstwie. Dzięki niemu pracownicy będą mogli otrzymywać dodatkowe pieniądze za zgromadzone punkty, które otrzymają za określone postawy i aktywności.

– Wprowadzenie nowoczesnych narzędzi HR w naszej spółce to wyjście naprzeciw oczekiwaniom, jakie dostrzegamy obecnie na rynku pracy. Nasza firma to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą, dlatego ruszamy z innowacyjnym programem „Ambasador”, który jest dedykowany dla naszych pracowników. Dzięki temu rozwiązaniu chcemy motywować i aktywizować naszą załogę, a także wspierać jej zaangażowanie w rozwoju społeczności PHH – mówi Gheorghe Marian Cristescu, prezes Polskiego Holdingu Hotelowego. – Poprzez udział w grywalizacji będziemy promować zarówno postawy propracownicze, jak i prospołeczne, bo wiemy, że dla każdego z nas niezwykle istotne jest środowisko pracy, w którym na co dzień przebywamy. W ten sposób chcemy też zaznaczyć, jak ważny wkład w budowaniu wizerunku firmy wnoszą wszyscy pracownicy, którzy poprzez podejmowanie określonych działań stają się jednocześnie ambasadorami PHH na zewnątrz. 

Za co będzie można zdobyć punkty w programie grywalizacji "Ambasador" ?

Na przykład za uczestnictwo pracownika w wolontariacie społecznym lub ochotniczych służbach (np. OSP), za członkostwo w organizacjach pozarządowych o charakterze wolontariackim czy wyjątkową pomoc koleżeńską

Punktowane będzie również wykonywanie obowiązków ponad standardowe zadania stanowiskowe lub profilaktykę zdrowotną (np. szczepienie na grypę, uzyskanie paszportu COVID-owego, oddanie krwi czy wpisanie do bazy dawców DKMS).

Program "Ambasador" ma swoją stronę internetową, dzięki czemu pracownicy mogą zgłaszać swoje postawy i dodatkowe aktywności za pomocą online, bez użycia niepotrzebnie dodatkowego papieru, co ma wpływ na środowisko, w którym żyjemy. 

"Ambasador" został wdrożony na razie w formie pilotażu w spółce Polskiego Holidingu Hotelowego. W przyszłości ma jednak być wprowadzony również w pozostałych spółkach należących do grupy kapitałowej PHH. 

INFORMACJA PRASOWA