Polski Bon Targowy i Polski Bon Eventowy - na czym miałyby polegać?

Polski Bon Targowy i Polski Bon Eventowy - na czym miałyby polegać?

Branża dla branży. Od kilku miesięcy trwały prace nad przygotowaniem kolejnych projektów programów wsparcia dla branży. W efekcie powstały: bon targowy i bon eventowy. W pracach tych uczestniczyły Warszawska Organizacja Turystyczna, Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców, Stowarzyszenie Branży Eventowej, Krajowa Izba Targowa i Ptak Warsaw Expo. 

22 kwietnia przedstawiciele wymienionych wyżej organizacji spotkali się z Andrzejem Gut-Mostowym, by omówić te projekty. Minister pozytywnie odniósł się do idei wprowadzenia takich programów i konstruktywnie omówił szczegóły merytoryczne. O projektach wspominano też na wydarzeniu Meetings Week Poland 2021 oraz na XVI Posiedzeniu zespołu roboczego przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Teraz wnioskodawcy czekają i liczą na akceptację ze strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Mają nadzieję, że polski świat biznesu i gospodarki, który korzysta z narzędzi targowych i eventowych oraz sama branża spotkań będą mogły już wkrótce stać się bezpośrednimi i pośrednimi beneficjentami tych programów.

Beneficjentami proponowanego programu wsparcia są zarówno podmioty odpowiedzialne za rozwój polskiej gospodarki i nauki (przedsiębiorcy, instytucje naukowe oraz stowarzyszenia zawodowe, naukowe i branżowe), jak również polska branża spotkań (targi, eventy, kongresy i konferencje).

Na czym polegają te bony? 

POLSKI BON TARGOWY

Założenie jest takie, że wystawcy płaciliby bonem za przestrzeń wystawienniczą. 

Beneficjenci bezpośredni – wystawcy targowi:

 • przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe, które korzystają z wydarzeń targowych jako metody realizowania transferu wiedzy 
 • oraz dotarcia z ofertą swych produktów lub/i usług do klientów, kontrahentów i interesariuszy
 • podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce
 • podmioty płacące należne podatki w Polsce
 • podmioty reprezentujące zdefiniowane wspólnie z rządem dziedziny i branże o kluczowym znaczeniu dla rozwoju poskiego życia gospodarczego i naukowego


Beneficjenci pośredni – organizatorzy targów:

 • przedsiębiorcy wyspecjalizowani w organizacji wydarzeń targowych (PKD 8230 Z), 
 • prowadzący taką działalność przez minimum 3 lata, mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum 2 wydarzenia targowe
 • podmioty posiadające osobowość prawną zarejestrowaną w Polsce
 • podmioty płacące należne podatki w Polsce


Beneficjenci pośredni – obiekty targowe:

 • Obiekty (kompleksy) targowe – budynki lub kompleksy budynków i budowli z przeznaczeniem na organizację wydarzeń (eventów) ze zdefiniowaną funkcją wystawienniczą, zgłoszoną i zatwierdzoną przez uprawniony organ administracji samorządowej, w którym mogą odbywać się targi i wystawy, i który oferuje uznane w branży wysokiej jakości usługi dla targów kontraktacyjnych (B2B) oraz targów konsumenckich (B2C), w którym także mogą odbywać się innego typu wydarzenia z branży spotkań. Definicja obiektu targowego nie ma zastosowania do: hoteli, obiektów użyteczności publicznej, obiektów sportowych, parków i konstrukcji  tymczasowych, które nie są traktowane jako obiekty targowe, nawet jeśli odbywają się w nich targi;
 • obiekty zlokalizowane w Polsce
 • obiekty należące do podmiotów zarejestrowanych i płacących podatki w Polsce.


Więcej informacji znajdziecie w zarysie projektu TUTAJ.

POLSKI BON EVENTOWY

Bon eventowy z kolei działać ma trochę na odwrót. Bezpośrednimi beneficjentami mają być organizatorzu wydarzeń, w tym agencje eventowe. W dokumencie możemy przeczytać, że "załapią się" "przedsiębiorcy prowadzący działalność agencji eventowych i organizatorów konferencji – PKD 73.11.Z, 82.30.Z, zarejestrowani w Polsce i tutaj płacący podatki, prowadzący działalność przez minimum trzy lata i mogący wykazać, że w tym okresie zorganizowali minimum 10 wydarzeń eventowych lub/i konferencyjnych".

A kto będzie w takim razie beneficjentem pośrednim? Z jednej strony podmioty rozwijające swą działalnością polską naukę i gospodarkę: przedsiębiorcy, instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, branżowe i naukowe, a z drugiej obiekty i przestrzenie eventowo-konferencyjne, które (UWAGA!) posiadają certyfikat „Bezpieczny obiekt MICE” Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Więcej szczegółów znajdziecie w zarysie projektu TUTAJ.

INFORMACJA PRASOWA