Orbis SA opublikował raport roczny 2012.

Orbis SA opublikował raport roczny 2012.
Orbis poprawił najważniejsze wskaźniki operacyjne i finansowe w 2012 roku.
Dynamiczny rozwój sieci hoteli zgodnie ze strategią asset light.


„W 2012 roku rynek hotelowy w Polsce w pełni wykorzystał możliwości wynikające z pełnienia przez Polskę roli współgospodarza UEFA EURO 2012. Orbis osiągnął dobre wyniki sprzedażowe, poprawiając zarówno wskaźniki operacyjne, jak i finansowe.” – powiedział Laurent Picheral, podsumowując wyniki spółki w 2012 roku.

Łączne przychody Grupy Hotelowej Orbis w 2012 r., według danych porównywalnych, wzrosły o 3,3% w odniesieniu do 2011 r. i wyniosły 691,5 mln zł. Wskaźnik EBITDA w roku 2012 uzyskał wartość 200,2 mln zł w ujęciu like-for-like, co przekłada się na wzrost o 7,5%. Wynik ten osiągnięto dzięki intensywnym działaniom pro-sprzedażowym i marketingowym, Mistrzostwom EURO 2012 oraz skutecznemu zarządzaniu kosztami w całym 2012 roku.

Satysfakcjonujące wyniki operacyjne osiągnięte przez Grupę Hotelową Orbis w roku 2012 potwierdza wzrost przychodu na dostępny pokój (RevPAR) o 5,7% w ujęciu porównywalnym. Tak dobry wynik operacyjny został wypracowany poprzez wzrost zarówno frekwencji o 1,2 p.p. , jaki i średniej ceny za pokój o 3,5%, w ujęciu „like-for-like”.

Rok 2012 upłynął pod znakiem nowo otwieranych hoteli. Orbis oddał do dyspozycji gości pięć nowych obiektów: ibis Kowno na Litwie oraz dwa kompleksy hotelowe ibis i ibis budget w Krakowie i Warszawie, oferujące łącznie 760 nowych pokoi. Kontynuowana była także budowa Novotelu w Łodzi, którego otwarcie planowane jest na drugi kwartał 2013 r. Były to ostatnie tego typu projekty finansowane przez Orbis, gdyż zgodnie z założeniami strategii „asset light” spółka nie planuje w przyszłości finansowania budowy nowych hoteli z własnych środków.

W 2012 r. podjęto również działania zmierzające do dalszej optymalizacji struktury Grupy. Orbis wycofał się z działalności przewozów autobusowych, w najbliższej przyszłości spółka planuje także sprzedaż krótkoterminowego wynajmu samochodów (rent-a-car). Transakcja ta zakończy proces restrukturyzacji i umożliwi skupienie się wyłącznie na działalności hotelarskiej.

Ważnym celem spółki jest powiększanie sieci w oparciu o model biznesowy „asset light”. W roku 2012 podpisane zostały 2 umowy o zarządzanie, a także 6 umów franczyzy, z których 4 hotele są już otwarte: ibis Styles Reda, Mercure Kasprowy, Mercure Piotrków Trybunalski oraz Mercure Krynica. Zdecydowanym priorytetem dla Grupy jest rozwój w oparciu o umowy o zarządzanie i franczyzę. Średnio-terminowy plan zakłada powiększenie sieci do 90 hoteli.

Aspekt społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców nabiera coraz większego znaczenia dla interesariuszy Spółki. Aby spełnić te oczekiwania, Orbis realizuje program „Planet 21” stanowiący element ogólnoświatowej strategii Grupy Accor w obszarze CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu). Program „Planet 21” określa 21 celów, jakie do 2015 r. hotele zobowiązują się zrealizować na rzecz społeczności lokalnych (EGO) i środowiska (ECO).

„Rok 2012 był pomyślnym okresem dla Orbisu. Dzięki Mistrzostwom EURO 2012, spółka poprawiła wyniki operacyjne i finansowe, a także zoptymalizowała koszty. Na przestrzeni roku 2012 wzmocnione zostały wszystkie trzy filary stanowiące podstawę strategii Orbisu, tzn. koncentracja na hotelarstwie, jako podstawowym obszarze działalności, rozwój w oparciu o umowy o zarządzanie i franczyzę oraz zrównoważony rozwój dla dobra środowiska (ECO) i społeczności lokalnych (EGO). Nasze priorytety na rok 2013 pozostają niezmienione, jednakże tempo ich realizacji jest uzależnione od coraz bardziej niepewnych warunków rynkowych.” - powiedział Laurent Picheral, prezes Orbis S.A.


INFORMACJA PRASOWA