Novotel Kraków Bronowice skutecznie pomaga niepełnosprawnym dzieciom

Novotel Kraków Bronowice  skutecznie pomaga niepełnosprawnym dzieciom
Novotel Kraków Bronowice zebrał ponad 15 tysięcy złotych w czasie swoich dwóch ostatnich akcji charytatywnych – wystawie i aukcji obrazów dzieci niepełnosprawnych oraz balu karnawałowym. Cała zebrana kwota została przekazana Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami”. Hotel już 15 lat skutecznie realizuje hasło integracji oraz pomocy osobom potrzebującym, aktywnie wspierając Stowarzyszenie „Bądźcie z nami”.

Novotel Kraków Bronowice jest dobrze znany w mieście nie tylko jako atrakcyjny i popularny hotel dla turystów i osób odwiedzających Kraków. To także ważne miejsce dla lokalnej społeczności – tu na różnych imprezach spotykają się ludzie dobrej woli, by korzystając ze wsparcia i możliwości hotelu, pomagać innym. Novotel Kraków Bronowice daje najlepszy przykład, jak skutecznie można działać charytatywnie, prowadząc działalność biznesową. Wielkie serce, zaangażowanie i wrażliwość dyrekcji, a także personelu hotelu zaowocowało już 15-letnią współpracą ze Stowarzyszeniem „Bądźcie z nami”. Novotel w Krakowie angażuje się w pomoc lokalnej społeczności dzieci niepełnosprawnych, realizując w praktyce idee firmowane przez „Family & Novotel” – troskę o najmłodszych, pomoc i zabezpieczanie ich potrzeb.

Jak efektywne są to działania pokazał Karnawał 2011 w Novotel Kraków Bronowice - dzięki pieniądzom zebranym na dwóch akcjach charytatywnych – aukcji i balu - Stowarzyszenie „Bądźcie z nami” zakupi niezbędne materiały dla swoich podopiecznych, a także zorganizuje wiosenny piknik dla dzieci, którymi się opiekuje. „Bez takiego sprawdzonego przyjaciela i partnera jak Novotel Kraków Bronowice byłoby nam trudno pomagać dzieciom. Dla nas każda kwota jest ważna, a te zebrane przez hotel pieniądze pozwolą zrealizować marzenia dzieci – będą malować i bawić się na wiosennym pikniku…Razem z Novotel Kraków Bronowice w praktyce realizujemy ideę integracji – dzieci niepełnosprawne funkcjonują nie tylko w świadomości ludzi zdrowych, ale stają się obecne w naszym codziennym życiu .” – mówi Cecylia Chrząścik, Prezes Stowarzyszenia „Bądźcie z nami”.

Na wystawie „BĄDŹCIE Z NAMI” w Novotel Kraków Bronowice 16 lutego 2011 roku odbyła się aukcja charytatywna, na której wylicytowano imponującą sumę 11.550 zł za obrazy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, co było rekordem akcji pomocy dla Stowarzyszenia. Licznie zgromadzeni goście – ponad 200 osób doceniło prezentowaną sztukę i kupiło wiele z wystawianych prac.

Novotel Kraków Bronowice kontynuuje tradycję hucznych krakowskich bali charytatywnych – 5 marca odbyła się zabawa karnawałowa, której dochód 3.400 zł – przekazany przez hotel z zaproszeń oraz licytacji obrazów i darów, także wzbogacił Stowarzyszenia „Bądźcie z nami”. Dla ponad 70 gości przygotowano karnawałowe menu, ekskluzywne degustacje win i kaw oraz dobrą zabawę. Bal charytatywny w hotelu Novotel Kraków Bronowice to bardzo specjalne wydarzenie - jego inicjatorem jest cała załoga hotelu, która poświęca swój czas i pracę, by pomóc potrzebującym dzieciom. „Po sukcesie balu, jesteśmy przekonani, że stanie się on naszą tradycją i na stałe wejdzie do kalendarza imprez hotelu” – zapowiada powtórzenie Balu Charytatywnego w przyszłym roku Marek Kaszewski, Dyrektor Novotel Kraków Bronowice.

INFORMACJA PRASOWA