Najnowszy raport o rynku konferencyjnym w Polsce.

Najnowszy raport o rynku konferencyjnym w Polsce.
W sierpniu bieżącego roku firma Go Online S.A. przeprowadziła badanie wśród obiektów oferujących możliwość zorganizowania konferencji i szkolenia. Raport „Rynek konferencyjny w Polsce 2012” scharakteryzował rodzaje organizowanych spotkań, ich wielkość, czas trwania oraz koszt. Spośród zaproszonych do badania 2000 hoteli, 187 wypełniło ankiety.

Według wyników badania 17% ankietowanych obiektów w zeszłym roku przeprowadziło ponad 100 szkoleń, o przeciętnej wartości 2-4 tysięcy złotych. Badanie wykazało, że grupy uczestników w większości przekraczają 20 osób, rzadko zdarzają się natomiast grupy jedynie kilkuosobowe.

Konferencje również są popularną usługą. Zgodnie z odpowiedziami 1/5 respondentów w swoich obiektach obsługiwała ponad 55 konferencji w czasie ostatniego roku, trwające w znakomitej większości 2 dni. Podobnie jak w przypadku szkoleń, w konferencjach biorą udział grupy kilkudziesięciu uczestników, a organizacja jednej konferencji oscyluje w okolicach 5-10 tysiącach złotych.

Większość respondentów potwierdziła, że rosnąca ilość zamówień od grup zorganizowanych jest zasługą skutecznej reklamy.
Największą popularnością cieszą się zarówno reklama w internecie jak i sprzedaż bezpośrednia, ponad 2/3 ankietowanych korzysta z tych form promocji swojej oferty. Nie jest również niespodzianką, że te formy docierania do klientów są najskuteczniejsze i przyczyniły się do zwiększenia liczby nowych zamówień i zapytań.

W przypadku promocji w Internecie najczęściej wybierane przez ankietowanych formy to zwiększanie widoczności obiektu poprzez pozycjonowanie w wyszukiwarkach internetowych i reklama w serwisach konferencyjnych. Hotelarze, korzystając z form promocji oferowanych przez Internet, wybierają usługi serwisów zarządzanych przez profesjonalistów, które mają już od dłuższego czasu wyrobioną doskonałą pozycję w wyszukiwarkach i umożliwiają szybkie zwiększenie zysków z nowych zamówień.

Wśród najczęściej wybieranych serwisów konferencyjnych znalazły się: www.MojeKonferencje.pl, www.Konferencje.pl oraz www.SaleBiznesowe.pl, z trzema najlepszymi wynikami.
Respondenci wskazali, że najczęściej wybierają serwisy, które oferują usługi na najwyższym poziomie, za rozsądną cenę - dokładnie takie jak nasz!

Wyniki ankiety dowiodły również, że sami hotelarz, najczęściej do monitoringu konkurencji i zmian w branży wykorzystują Internet, a więc postępują jak ich potencjalni klienci. Wybierając najszybszy i najwygodniejszy sposób zbierania informacji.

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem (link poniżej).Rynek konferencyjny w Polsce.pdfINFORMACJA PRASOWA