Meetings Week Poland 2015 w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji

Meetings Week Poland 2015 w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji

W 2015 roku będzie miała miejsce już trzecia edycja Meetings Week Poland, jednego z ważniejszych wydarzeń dla przedstawicieli branży spotkań, gdzie będą oni mogli wymienić się swoimi zawodowymi doświadczeniami. Tym razem spotkanie odbędzie się w Warszawie w Szkole Głównej Turystyki i Rekreacji.

Meetings Week Poland to prestiżowe wydarzenie dla branży spotkań. Obfituje ono w liczne prezentacje, wykłady i dyskusje dotyczące kwestii związanych z turystyką biznesową, jej możliwościami i kierunkami rozwoju, ale także trudnościami przed jakimi stoi. W dniach 16-20 marca 2015 będzie miała miejsce już trzecia edycja tygodnia spotkań.

- Skoncentrujemy się na najbardziej aktualnych zagadnieniach i wyzwaniach stojących przed przemysłem spotkań. Do wygłoszenia prelekcji zaprosimy polskich i międzynarodowych ekspertów. Omówione zostaną tematy związane z generacją Y, przyszłością hotelarstwa czy współpracą międzynarodową – mówi dr Krzysztof Celuch, prorektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie.

W przygotowanie Meetings Week Poland mocno zaangażowani są studenci warszawskiej Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji. Zorganizują oni X Studencką Konferencję Naukową IMEX-MPI-MCI Future Leaders Forum Warsaw, skierowaną do studentów wiążących swoją przyszłość właśnie z branżą spotkań.

Prócz spotkań biznesowych i prelekcji w trakcie trwania Meetings Week Poland odbędzie się również akcja charytatywna, zorganizowana przez studentów SGTiR, pt. „Ksiażka oddana – radość przekazana”. Będzie ona polegała na zbiórce książek dla rodzinnych domów dziecka.

INFORMACJA PRASOWA