Meetings Poland – Partnerem Strategicznym SBE

Meetings Poland – Partnerem Strategicznym SBE
W czerwcu b.r. została podpisana umowa o partnerstwie strategicznym pomiędzy Stowarzyszeniem Branży Eventowej a spółką Meetings Poland, wydawcą Katalogu Obiektów i Usług Konferencyjnych. Partnerstwo będzie ukierunkowane na wzajemne wsparcie działalności Partnerów w obszarze merytoryczno-edukacyjnym mającej na celu popularyzację i profesjonalizację polskiego rynku wydarzeń.

Katalog Obiektów i Usług Konferencyjnych jest najstarszą publikacją branżową ukazującą się w Polsce od 15 lat i prezentującą obiekty konferencyjne oraz usługi towarzyszące organizacji wydarzeń. Nakład wynosi 10 tys. egzemplarzy i dociera swym zasięgiem do event managerów, agencji eventowych, kadry menadżerskiej korporacji, działów HR i PR, organizatorów szkoleń oraz instytucji publicznych i izb gospodarczych. Wpisy są tłumaczone na język angielski, niemiecki i rosyjski.

Magda Jabłońska, Dyrektor Zarządzająca SBE: - Naszym zadaniem będzie zapewnienie tej publikacji wartości merytorycznej poprzez dostarczenie treści edukacyjnych związanych z branżą eventową w zakresie m.in. współpracy pomiędzy organizatorami, podwykonawcami a miejscami turystyki biznesowej. Celem jest by tak uznane narzędzie, jakim jest Katalog, dostarczał nie tylko specyfikacji technicznych o obiektach, ale także promował rozwiązania wspierające organizację wydarzeń w każdym obszarze, w tym na linii organizator-obiekt. Jest to kolejny krok w stronę uporządkowania i standaryzacji aktualnych procedur.

Konsekwencją współpracy będzie szersze dotarcie do osób zainteresowanych branżą eventową poprzez stworzenie bogatej i kompleksowej platformy prezentującej usługi i zasoby podmiotów branżowych.

Joanna Waszkiewicz, Prezes Meetings Poland Sp. z o.o.: - Naszą ideą jest stworzenie kompendium wiedzy na temat przemysłu spotkań w Polsce. W Katalogu obok miejsc konferencyjnych prezentowani są organizatorzy spotkań oraz dostawcy usług i produktów dedykowanych organizatorom eventów. Kolejne wydania Katalogu planujemy wzbogacić częścią edukacyjną – propagując wzorce dokumentów, standardy współpracy rynku konferencyjnego, aby zwiększać wydajność i podnosić jakość usług i kooperacji uczestników organizacji spotkań.

Umowa została podpisana na rok.


INFORMACJA PRASOWA