Louvre Hotels Group robi kolejny krok w dbaniu o bezpieczeństwo gości i pracowników wszystkich swoich hoteli

Louvre Hotels Group robi kolejny krok w dbaniu o bezpieczeństwo gości i pracowników wszystkich swoich hoteli

Louvre Hotels Group cały czas chcąc dbać o maksimum bezpieczeństwa swoich gości i personelu, wprowadza coraz to nowe kontrole i standardy bezpieczeństwa. Tym razem zdecydowała się na powierzenie firmie NSF International (światowemu liderowi w rozwiązaniach związanych z zarządzaniem ryzykiem w obszarze zdrowia publicznego) przeprowadzenie audytów w obiektach należących do sieci - w ponad 50 krajach.

NSF International dokona niezależnego przeglądu wewnętrznych protokołów sanitarnych we wszystkich hotelach sieci w ramach programu Checked by NSF™. Wszystko po to, by upewnić się, że nowe metody zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych trwale wrosły w codzienność klientów i pracowników.

To kolejny krok w ramach kampanii prozdrowotnej Clean&Safe. Do tej pory Louvre Hotels Group wdrożyła co najmniej 200 nowych procedur i programów szkoleniowych we wszystkich swoich obiektach. Już na samym początku pandemii sieć opublikowała swoją Kartę Zobowiązań, by wyjść naprzeciw obawom zarówno klientów, jak i pracowników. 

Audyt przeprowadzony przez firmę NSF International będzie obejmował monitorowanie właściwego wdrożenia procedur w zakresie ochrony zdrowia we wszystkich hotelach grupy – niezależnie od szyldu, pod którym działa dany hotel, oraz tego, jak jest zarządzany. Cel ma zostać osiągnięty jeszcze tego lata za pomocą pogłębionych audytów prowadzonych w trzech fazach, co pozwoli zminimalizować ryzyko związane z COVID-19 i wzmocnić zaufanie pracowników oraz klientów do Louvre Hotels Grup.

   1. PLAN: ewaluacja protokołów sanitarnych przyjętych przez grupę.

    2. IMPLEMENTACJA: ewaluacja implementacji protokołów w każdym obiekcie.

    3. POPRAWA: monitorowanie skuteczności programu przez działy operacyjne grupy.

Hotel, który przejdzie pozytywnie audyt, otrzyma certyfikat oraz odznakę, która może zostać zaprezentowana u wejścia do obiektu. Jeśli przejdzie z wynikiem negatywnym, audyt zostanie powtórzony ponownie po kilku tygodniach. 

Możliwość zdalnego audytu w przypadku trudnej sytuacji epidemicznej - w tych trudniej dostępnych miejscach lub w krajach wciąż zmagających się z epidemią. W ramach zdalnego audytu właściciele hotelu otrzymują wskazówki dotyczące samooceny (w tym materiały fotograficzne, dokumenty etc.), a następnie uczestniczą w dwugodzinnej wideokonferencji z ekspertem z NFS International.


INFORMACJA PRASOWA