Leonardo Hotels CE stawia na zrównoważony rozwój.

Leonardo Hotels CE stawia na zrównoważony rozwój.

Leonardo Hotels Central Europe, z siedzibą w Berlinie, odpowiada za portfolio hoteli w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Polsce, Czechach, Węgrzech, Rumunii, Hiszpanii i we Włoszech. W 9 krajach i 44 destynacjach portfolio hotelowe oferuje 99 hoteli z ponad 16.000 pokojami. To też jedna z najszybciej rozwijających się marek hotelowych, dlatego też ważne by dawała ona dobry przykład. Skutkiem jest plan na coraz bardziej rozwijający się plan zrównoważonego rozwoju, który ma obowiązywać do 2027 roku.

Leonardo Hotels CE rozbudowując swoją strategię ESG — Environmental, Social and Governance dodaje do niej nowe cele i środki w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, zwiększenia swojego zaangażowania społecznego i określenia kierunków rozwoju strukturalnego. Strategia jest swoistym wyrazem wartości, jakie przewodniczą firmie: odpowiedzialność, jakość, zaufanie oraz współistnienie w otoczeniu społecznym. Co jest najważniejszym i najbardziej imponującym punktem planu? Wdrożenie we wszystkich hotelach sieci jeszcze do 2024 roku wytycznych Certyfikatu Green Key w zakresie zrównoważonego zarządzania. Certyfikat Green Key przyznawany jest obiektom turystycznym, spełniającym wysokie międzynarodowe kryteria w dziedzinie odpowiedzialności za środowisko naturalne, współpracy ze społecznością lokalną oraz budowy świadomości ekologicznej pracowników, dostawców. Firmy hotelarskie wyróżnione nim zobowiązują się do przestrzegania surowych kryteriów Fundacji Edukacji Ekologicznej. Kryteria te obejmują efektywne zarządzanie energią, wodą i odpadami i są uznawane przez Globalną Radę Zrównoważonej Turystyki, Światową Organizację Turystyki i Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Poprzez wymagania programu Green Key zachęcamy branżę hotelarską do wdrażania zrównoważonych i niskoemisyjnych praktyk w swoje działania. Cieszymy się, że Leonardo Hotels Central Europe w ramach swojej długoterminowej strategii ESG już wkrótce certyfikuje wszystkie swoje obiekty znakiem Green Key" – mówi Finn Bolding Thomsen, International Green Key Director w FEE. "Będąc częścią wspólnoty certyfikowanych firm, Leonardo Hotels zyskuje nasze wsparcie w swoim dalszym zrównoważonym rozwoju. Przyczyni się też do zwiększenia zaangażowania i świadomości branży na temat społecznych i ekologicznych potrzeb współczesnego świata”.

 Zrównoważony rozwój na wszystkich poziomach

Angaż Leonardo Hotels CE nie ogranicza się jedynie do kwestii środowiska, grupa od wielu lat aktywnie działa w kwestiach zarówno środowiskowych, jak i społecznych. Pokazuje to między innymi program społecznej odpowiedzialności biznesu "LeoDo" oraz "Leo Academy" – system dokształcania pracowników na wszystkich szczeblach. 

"Są tematy, które zawsze mają dla nas najwyższy priorytet. Zrównoważony rozwój i zaangażowanie społeczne należą bez wątpienia do tej listy. Dla mnie właściwa postawa w kontekście ESG może być tylko jedna: nie musimy – chcemy" – mówi Yoram Biton, Dyrektor Zrządzający Leonardo Hotels Central Europe.

Pełną strategie Leonardo Hotels CE znaleźć można tutaj. 

INFORMACJA PRASOWA