Kraków. Tu Jesteś - Spółka Kraków5020 operatorem ICE Kraków i platformy Play Kraków.

Kraków. Tu Jesteś - Spółka Kraków5020 operatorem ICE Kraków i platformy Play Kraków.

Ważne jest, by w świecie, który nieustannie się zmienia stawiać sobie nowe wyzwania. Dlatego też spółka Kraków5020 otwiera nowy obszar myślenia o budowaniu wizerunku miasta i jego promocji. Kraków5020 zyskała dwa nowe narzędzia promocji: została operatorem Centrum Kongresowego ICE Kraków oraz platformy PLAY KRAKÓW. Taki model działania, czyli m.in. zarządzanie wieloma narzędziami promocji, w nowoczesnym świecie nazywa się DMO, czyli Destination Management Organisation. Kraków jako miasto ma potencjał, żeby stać się stolicą kongresów, targów i konferencji z całego świata, a spółka Kraków5020 powstała  po to, żeby ten potencjał wykorzystać. 

Kraków5020 jest spółką miejską, powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa, której celem jest zarządzanie miejscem. To właśnie definicja DMO – całościowe budowanie wizerunku miasta, zarządzanie nim i promocja, we współpracy z wieloma podmiotami z różnych dziedzin. Kraków5020 ma wzmacniać markę Krakowa w świecie — jako europejskiej metropolii, otwartej, tolerancyjnej, atrakcyjnej; miasta światowego dziedzictwa kulturowego i prężnego ośrodka akademickiego. Celem spółki jest angażowanie Krakowa w realizację wydarzeń o znaczeniu międzynarodowym, naukowym, kulturalnym, sportowym, włączanie się w rozwój turystyki biznesowej i religijnej, a także stwarzanie warunków dla lokowania w Krakowie prestiżowych instytucji i siedzib dużych przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych.

Kraków stawiamy na pierwszym miejscu, jako miasto, które może być wzorem, które mówi otwartym językiem. Koordynując promocję za pomocą narzędzi spółki, możemy dotrzeć do większego grona odbiorców w Polsce i za granicą. Tym samym realizujemy cele strategiczne wymienione w „Strategii Rozwoju Krakowa Tu chcę żyć. Kraków 2030” – mówi Izabela Błaszczyk, prezeska Kraków5020. 

Działanie Kraków5020 ma umożliwić miastu sukces biznesowy i idący za nim sukces ekonomiczny, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Krakowa – nie tylko ci, którzy pracują w branży turystycznej, hotelarskiej czy gastronomicznej. Zyski dla Krakowa to większe wpływy z podatków do kasy miasta, a te przekładają się na lepszą jakość życia tutaj – m.in. na lepsze chodniki, ulice, inwestycje w żłobki czy przedszkola, funkcjonalną komunikację miejską. 

Model działania DMO pozwala ocenić, jakie są aktualne potrzeby wizerunkowe miasta Krakowa; angażuje do współpracy szerokie grono partnerów i pozwala na zastosowanie innowacyjnych rozwiązań.

Analizujemy kierunki rozwoju i skuteczności działań branży turystycznej i MICE, czyli spotkań i wydarzeń; monitorujemy, jak funkcjonowanie poszczególnych branż, biznesów, przedsiębiorstw wpływa na globalną koniunkturę miasta. Wzorujemy się przy tym na najlepszych przykładach – instytucjami DMO promującymi miasta dysponują np. Londyn, Bruksela, Wiedeń, Berlin, Rzym, Amsterdam i Madryt. – tłumaczy Paula Fanderowska, wiceprezes ds. marketingu i ICE Kraków. 

Do działania Kraków5020 wykorzystuje wiele narzędzi, m.in. marki własne i partnerstwa. Markami własnymi spółki są Centrum Kongresowe ICE Kraków i zlokalizowane w nim studio hybrydowe, nasz nowatorski projekt, dzięki któremu ICE Kraków jest w ścisłej światowej czołówce centrów konferencyjnych. Tego typu studia w obiektach są nowym postpandemicznym standardem, wdrażanym obecnie na całym świecie – działanie to jest zgodne z rekomendacją globalnej organizacji zrzeszającej podmioty z branży spotkań Stowarzyszenia ICCA (International Congress and Convention Association).

Od dziś studio będzie możliwe do wynajęcia przez klientów ICE Kraków. Wszyscy organizatorzy wydarzeń będą mogli wykorzystać je do swoich realizacji – zapewnia Robert Rozciecha, wiceprezes ds. technologii i inwestycji.

Kolejne marki to miejska platforma VOD PLAY KRAKÓW, PLAY KRAKÓW NEWS, Pawilon Wyspiańskiego. To także realizowane w Centrum Kongresowym cykl koncertów ICE Classic oraz cykl otwartych wydarzeń dla rodzin Dzień dobry ICE Kraków, znana krakowianom Powolna sobota – cykl wydarzeń slowlife czy cykl akcji CSR. Partnerstwa realizowane przez spółkę Kraków5020 to projekty Kraków Network – zrzeszający krakowską branżę MICE i Power of 4 – zrzeszające obiekty konferencyjne w Polsce. W listopadzie Kraków5020 będzie zarządzała Oficjalną Siecią Informacji Miejskiej InfoKraków, do której należą: Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego – Powiśle 11, punkt w Sukiennicach, ICE Kraków i Międzynarodowym Porcie Lotniczym w Balicach, na Szpitalnej 25, Józefa 7, św. Jana 2, Zgody 7. Docelowo spółka weźmie pod zarządzanie Centrum Literatury i Języka Planeta Lem.

INFORMACJA PRASOWA