Kongres Zarządzanie Metropoliami XXI wieku w Gdańsku

Kongres Zarządzanie Metropoliami XXI wieku w Gdańsku
W dniach 26-27 listopada Urząd Miejski w Gdańsku oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA zapraszają na Kongres "Zarządzanie metropoliami XXI wieku".

Spotkanie odbędzie się w nowym centrum konferencyjno-targowym Gdańska - AmberExpo. Kongres "Zarządzanie metropoliami XXI wieku" to publiczna debata, która ma na celu inspirację uczestników do rozważań nie tylko o przyszłości naszych metropolii i miastach z ich otoczenia, ale także o metropoliach norweskich, niemieckich oraz o Kaliningradzie. Program kongresu jest niezwykle różnorodny i zawiera sesje tematyczne związane z zarządzaniem miasta, poszerzeniem pola kultury, jakością życia, przestrzenią komunikacyjną miasta czy innowacyjną gospodarką. Jednym z tematów podjętych podczas kongresu będzie TURYSTYKA, prognozowanie kierunków rozwoju turystyki do 2030 r. wskazanie trendów, pożądanych rozwiązań dla turysty indywidualnego, grupowego oraz biznesowego oraz próba odpowiedzi na pytanie: "Czy turystyka to dochodowy interes dla metropolii XXI wieku".

W ramach sesji dotyczącej turystyki odbędą się trzy panele:
1. Turystyka biznesowa siłą napędową metropolii
2. Innowacyjna turystyka w gospodarce
3. Efektywny wizerunek turystyczny

Panel "Turystyka biznesowa siłą napędową metropolii" poprowadzi Anna Górska - Prezes Zarządu Gdańsk Convention Bureau/Gdańskiej Organizacji Turystycznej. Branża turystyki biznesowej należy do najbardziej zaawansowanych technologicznie i dziś ten, kto nie podąża za najnowocześniejszymi rozwiązaniami najzwyczajniej wypada z gry. Uczestnicy panelu wraz z grupą ekspertów zastanowią się min. jak wykorzystać korzyści płynące z rozwoju turystyki biznesowej w Gdańsku i metropolii jako siły napędowej gospodarki Gdańska, jakie są aktualne trendy rozwoju turystyki, jakie wspólne działania powinny być podejmowane, aby w efekcie doprowadzić do wzrostu udziału turystyki biznesowej w turystyce ogółem, wzrostu liczby imprez o charakterze biznesowym w Gdańsku a tym samym do wydłużenia sezonu turystycznego w Gdańsku.

Natomiast panel "Innowacyjna turystyka w gospodarce", który poprowadzi Marta Chełkowska - Dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku to rozważania nad potrzebami współczesnego turysty, a także tworzeniem i promocją efektywnych produktów turystycznych w metropolii, co pozwala na zwiększenie efektu synergii na danym terenie, ale także pozwala wyróżniać się na konkurencyjnym rynku, co jest niezwykle istotne w przyszłej metropolii.

Panel "Efektywny wizerunek turystyczny" poprowadzi Elżbieta Wąsowicz - Zaborek, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Podczas dyskusji z ekspertami i uczestnikami zostaną postawione liczne pytania dotyczące przyszłej grupy docelowej dla turystyki w metropolii gdańskiej, a także wyróżników turystycznych miasta w roku 2030. Wizerunek miasta i metropolii jest kształtowany przez szereg czynników: historię, kulturę, produkty turystyczne, wskaźniki ekonomiczne czy bieżące wydarzenia jak Euro 2012.

Eksperci i uczestnicy panelu wspólnie zastanowią się jak w tej zmieniającej się rzeczywistości przyciągnąć turystów, jakiego rodzaju decyzje i działania powinny zostać podjęte, aby podtrzymać wizerunek miasta i metropolii, poprawić go bądź całkowicie zmienić. Kongres będzie okazją do dialogu przedstawicieli różnych grup społecznych, środowisk naukowych, biznesowych, doradczych, grup eksperckich i środowisk twórczych. Podczas kongresu uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z pierwszej w Polsce mobilnej aplikacji na smartfony - GCBeVENT.

Powyższe panele dot. turystyki uzyskały patronat honorowy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskiej Izby Turystyki. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: Polska Organizacja Turystyczna, MeetingPlanner.pl oraz MICE Poland. Szczegółowy program kongresu dostępny jest na stronie www.miastoplus.com.pl