Kongres Smart City

Kongres Smart City

Trzeciego lipca br. w Gdyni odbył się Kongres Smart City. Było to spotkanie poświęcone wdrażaniu nowoczesnych technologii i innowacji. Podczas konferencji poruszone zostały takie tematy jak odnawialne źródła energii, nowe rozwiązania informatyczne oraz kwestie transortu ekologicznego.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Smart IT oraz Green Cars, organizacje pracujące m.in. nad rozwojem efektywnego zarządzania energią w branży motoryzacyjnej. Konferencję poprowadził Juan Davi Ferrer, Prezes Klastra Smart IT. Omówił on technologie informatyczne w nowoczesnej metropolii oraz Green Taxi koncepcję flot samochodów elektrycznych.

Podczas konferencji poruszone zostały również takie zagadnienia jak rozwój infrastruktury potrzebnej do ładowania pojazdów, temat rewolucji w pozyskiwaniu energii dzięki instalacjom fotowoltaicznym, innowacyjne technologie, które już stają się rzeczywistością oraz nowoczesne narzędzia wykorzystywane w promocji Gdańska.  

Ostatnią część stanowiły warsztaty prowadzone przez CATI, Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych, a zakończeniem konferencji był występ kabaretowy Cezarego Pazury.  

INFORMACJA PRASOWA