Hilton Worldwide zwiększa swoje zaangażowanie w promocję zrównoważonego rybołówstwa we współpracy z WWF

Hilton Worldwide zwiększa swoje zaangażowanie  w promocję zrównoważonego rybołówstwa we współpracy z WWF
Sieć Hilton Worldwide pragnąc uhonorować obchody Światowego Dnia Oceanów ogłosiła wejście w życie programu, który za cel stawia sobie zwiększenie swojego zaangażowania w ochronę przyrody i naturalnego środowiska. Dzięki współpracy ze Światowym Funduszem na rzecz Przyrody (WWF) wytyczono cele, dzięki którym wprowadzony zostanie ujednolicony, globalny plan wpisujący się w obecną politykę Hilton Worldwide w obszarze zrównoważonego podróżowania. W 2011 roku wprowadził on program o nazwie Travel with Purpose, odzwierciedlający strategię firmy dążącej do zwiększenia pozytywnego wpływu branży hotelarskiej na ludzi oraz otaczający nas świat.

Najistotniejszym punktem ujętym w planie jest stosowanie się do zaleceń WWF, który zakłada ochronę zagrożonych gatunków ryb i owoców morza, oraz gwarancję współpracy ze sprawdzonymi i certyfikowanymi źródłami połowów. Przyjęto, że do 2020 roku co najmniej 25% gatunków ryb i owoców morza, które przygotowywać będą restauracje sieci Hilton Worldwide będą sprawdzonymi produktami, posiadającymi certyfikat organizacji pozarządowych MSC (Marine Stewardship Council) lub ASC (Aquaculture Stewardship Council). Wszystkie inne będą pozyskiwane ze źródeł, które o taki certyfikat się starają, bądź otrzymały akceptację WWF. Współpraca będzie też polegała na tym, że Hilton Worldwide może liczyć na wsparcie od WWF w zakresie pomiaru rezultatów i pomocy we wdrażaniu planu.

Wprowadzany plan jest konsekwencją pewnych podjętych w przeszłości działań przez Hilton Worldwide. Jednym z nich była rezygnacja z wykorzystywania płetwy rekina w swoich restauracjach. Dodatkowo, Hilton Worldwide jest pierwszą firmą z branży hotelarskiej na terenie Europy i Azji, która uzyskała certyfikat łańcucha dostaw (przyznawany przez MSC), który oznacza potwierdzenie korzystania jedynie z certyfikowanych łowisk przez sieć. Ponadto, w hotelach półkuli zachodniej Hilton Worldwid korzysta z dostawców takich jak Sysco, którzy prowadzą politykę zrównoważonych połowów od wielu lat.

"Znalezienie odpowiedzialnych dostawców, stworzenie i wdrożenie planu, a następnie popularyzacja działań na rzecz poprawy rybołówstwa to ogromne i złożone zadanie. Niemniej jednak, jesteśmy gotowi się tego podjąć i stopniowo zwiększać świadomość konieczności zachowania zrównoważonego łańcucha dostaw” - twierdzi Maxime Verstraete, zajmujący stanowisko wiceprezesa ds. zrównoważonego rozwoju w Hilton Worldwide. "Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z WWF. Chcemy wykorzystać fakt, że jesteśmy tak dużą firmą i zainspirować nasz zespół, naszych dostawców, a także naszych gości do ciągłego angażowania się w kwestię ochrony środowiska naturalnego.”

"Decyzja sieci Hiltona Worldwide o wyborze dostawców certyfikowanych przez MSC i ASC to bardzo wyraźny sygnał i przykład dla całej branże hotelarskiej” - uważa Caroline Tippett, dyrektor odpowiedzialna za owoce morza w WWF."Kiedy duże, międzynarodowe firmy wdrażają tego typu programy na poziomie globalnym, wpływa to na zwiększenie świadomości całej branży, ale także zwiększa popyt na lepszej jakości produkty. Obecnie certyfikaty MSC i ASC są najważniejszymi wyznacznikami w kwestii zrównoważonych połowów owoców morza.”

Suplementem do strategii dotyczącej połowów owoców morza będą następne plany, które zamierza realizować Hilton Worldwide we współpracy z WWF. Dotyczyć one będą m.in. zmniejszenia zużycia wody czy zwiększenie wykorzystywania naturalnych źródeł energii odnawialnej. Wszystkie te działania służyć mają zmniejszaniu i ostatecznie eliminacji negatywnego oddziaływania sieci na środowisko naturalne.

źródło: Hilton Worldwide

INFORMACJA PRASOWA