Gdańskie top produkty turystyczne

Gdańskie top produkty turystyczne
Zwiedzanie Gdańska z wody, gra miejska, wizyta w warsztacie obróbki bursztynu - powstaje katalog gdańskich produktów turystycznych oraz dedykowana im internetowa wyszukiwarka gdansk4Fun.

Dzięki grantowi otrzymanemu z Ministerstwa Sportu i Turystyki Gdańska Organizacja Turystyczna, we współpracy z pomorską branżą turystyczną, przygotuje specjalny katalog produktów turystycznych związanych z Gdańskiem i Regionem. Oferty produktów znajdą się również na dedykowanej internetowej wyszukiwarce - gdansk4fun

Projekt jest kontynuacją intesywnych działań podjętych w latach ubiegłych przez GOT/GCB i związanych promocją czterech produktów turystycznych: bursztynem, Solidarnością, morzem i zamkami gotyckimi w ramach których odbyły się m.in. szkolenia dla trójmiejskiej branży turystycznej z zakresu tworzenia produktów, powstał również "Podręcznik dobrych praktyk" poświęcony czterem wyróżnikom Gdańska i Regionu oraz przykładom skutecznego wykorzystania produktów turystycznych za granicą.

Oferty produktów turystycznych będą związane z sześcioma kategoriami: relaksem, bursztynem, Solidarnością, aktywnym wypoczynkiem, zwiedzaniem i kulturą oraz oczywiście morzem. Jakie informacje będzie można znaleźć zarówno w katalogu i wyszukiwarce?

- nazwa produktu

- kontakt do organizatora

- czas obowiązywania oferty (przez cały rok, sezonowo, okazjonalnie przy okazji innych, większych wydarzeń)

- dodatkowe atrybuty (czy dany produkt jest skierowany dla rodzin z dziećmi, przystosowany dla niepełnosprawnych, romantyczny/dla dwojga)

- do jakiej grupy odbiorców jest skierowany produkt (indywidualnych, grupowych, biznesowych)

- czy jest to oferta jedno- lub kilkudniowa.

W internetowej wyszukiwarce produktów turystycznych uwzględniona będzie również ich cena.

Czemu ma służyć integracja ofert produktów turystycznych? Przede wszystkim ma ułatwić samym turystom (zarówno indywidualnym jak i biznesowym) odszukanie interesujących ich ofert. Dzięki temu, że oba narzędzie będą dostępne w czterech wersjach językowych - poza polską, również angielskiej, niemieckiej oraz rosyjskiej oferty dotrą również do coraz liczniej przybywających do Trójmiasta gości z zagranicy. Projekt ma również pobudzić branżę turystyczną w zakresie kreowania nowych, oryginalnych i konkurencyjnych ofert nawiązujących do kluczowych wyróżników Gdańska i Regionu. Takich ofert wciąż jest za mało jak na potrzeby tak dużej destynacji turystycznej, a te, które funkcjonują na rynku są rozproszone.

Katalog produktów turystycznych oraz wyszukiwarka internetowa to nie jednak nie wszystko. W ramach ministerialnego grantu zorganizowana została również konferencja "Nowe trendy w turystyce", która odbyła się 13 marca w Hotelu Radisson Blu Gdańsk i w której udział wzięło 200 osób związanych z branżą turystyczną. W maju zorganizowane zostaną również warsztaty poświęcone tworzeniu, promocji i sprzedaży produktów turystycznych, które poprowadzi Adam Mikołajczyk, Prezes Zarządu Best Place - Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc (który był również prelegentem podczas konferencji "Nowe trendy w turystyce").

Ważną częścią całego projektu będzie również opracowanie dokumentu strategicznego, w którym wskazane będą kierunki i narzędzie rozwoju oraz wsparcia produktów turystycznych w Gdańsku i Regionie (połączone z organizacją 2 warsztatów produktowych).

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w latach ubiegłych przez GOT/GCB i związanych promocją czterech produktów turystycznych: bursztynem, Solidarnością, morzem i zamkami gotyckimi w ramach których odbyły się m.in. szkolenia dla trójmiejskiej branży turystycznej z zakresu tworzenia produktów, powstał również "Podręcznik dobrych praktyk" poświęcony czterem wyróżnikom Gdańska i Regionu oraz przykładom skutecznego wykorzystania produktów turystycznych za granicą.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać u p.Izabeli Koch [email protected]


INFORMACJA PRASOWAO GDANSK CONVENTION BUREAU:

Gdańsk Convention Bureau (GCB) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów. Jest częścią Gdańskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia, które zrzesza ponad 110 członków. Miasto Gdańsk jest strategicznym Partnerem. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną (PROT) GCB jest odpowiedzialne za promocję turystyki biznesowej. Od 2007 GCB jest pełnoprawnym członkiem ICCA - największego stowarzyszenia w branży. Głównym zadaniem Gdańsk Convention Bureau jest promocja Gdańska i Regionu, jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych w naszym regionie.