Gdańsk Convention Bureau ponownie ubiega się o tytuł Krajowego Lidera Innowacji.

Gdańsk Convention Bureau ponownie ubiega się o tytuł Krajowego Lidera Innowacji.
W tym roku Gdańsk Convention Bureau (GCB) ponownie aplikuje do konkursu Krajowego Lidera Innowacji i Rozwoju 2011. Tym razem startuje w kategorii "Innowacyjny Projekt Unijny" z programem wolontariuszy "Gdańscy Akcjonariusze". W konkursie ocenie podlegają projekty zakończone do 31.12.2010 r. i finansowane ze środków Unii Europejskiej lub innych bezzwrotnych, zagranicznych środków pomocowych. Ideą programu jest zorganizowanie bazy wolontariuszy, którzy pomagają organizatorom spotkań w czasie konferencji lub innego typu wydarzeniach. Działalność "Gdańskich Akcjonariuszy" ma na celu stworzenie atmosfery przyjaznej organizatorom spotkań i tym samym zwiększenie ilości imprez odbywających się w Gdańsku.

"Program "Gdańscy Akcjonariusze" cieszy się sporym powodzeniem. Od czasu powstania bazy wolontariuszy w sierpniu 2009, zarejestrowaliśmy w niej blisko 500 osób - podsumowuje Agata Walczak, koordynatorka projektu - Są to osoby w różnym wieku i chętne do pomocy, które nie boją się wyzwań." Projekt jest unikatowym przedsięwzięciem w skali regionu. Podczas jego realizacji w okresie: 08.2009 - 07.2010 wzięło udział ponad 290 wolontariuszy przy organizacji 21 wydarzeń w Gdańsku. Partnerem akcjonariuszy było Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku. Działania "Gdańskich Wolontariuszy" przyczyniły się do rozpropagowania idei wolontariatu, którą jest bezpłatne i dobrowolne działanie na rzecz innych. Jednocześnie udało się przeciwstawić stereotypowi postrzegania wolontariatu wyłącznie jako pracy na rzecz słabszych i potrzebujących. W związku z bardzo dobrymi rezultatami Gdańsk Convention Bureau otrzymało dofinansowanie na kontynuację projektu "Gdańscy Akcjonariusze". W tym roku Gdańsk Convention Bureau postara się powtórzyć sukces sprzed roku. W 2010 GCB wraz z Gdańską Organizacją Turystyczną otrzymało nagrodę w kategorii "Innowacyjna organizacja".

INFORMACJA PRASOWA