Gdańscy Ambasadorzy Kongresów przyciągają eventy do Polski

Gdańscy Ambasadorzy Kongresów przyciągają eventy do Polski
W dniach 29-31 maja 2013 w Juracie odbędzie się 11. International Conference on Information Management.

Wydarzenie jest organizowane przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i pod auspicjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem konferencji jest możliwość zaprezentowania uczestnikom nowych systemów, metod, technik oraz narzędzi służących zarządzaniu informacją oraz zapoznanie z możliwościami ich wykorzystania w szeroko pojmowanym biznesie. Podczas spotkania specjaliści z całego świata będą mieć szansę wymiany doświadczeń i swoich osiągnięć w dziedzinie zarządzania informacją. Na długiej liście zagadnień, które zostaną poruszone podczas konferencji są m.in. systemy zarządzania informacją w biznesie, technologie informatyczne oraz komunikacyjne oraz e-turystyka.

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie www.im-conference.net

W konferencji udział weźmie dwóch Ambasadorów Kongresów Polski z Gdańska i Regionu: prof. Bernard Kubiak, Uniwersytet Gdański i Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji (Ambasador Kongresów Polskich od 2012 roku) oraz prof. Stanisław Wrycza, Uniwersytet Gdański (Ambasador Kongresów Polskich od 2005 roku).


INFORMACJA PRASOWAO GDANSK CONVENTION BUREAU:

Gdańsk Convention Bureau (GCB) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów. Jest częścią Gdańskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia, które zrzesza ponad 110 członków. Miasto Gdańsk jest strategicznym Partnerem. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną (PROT) GCB jest odpowiedzialne za promocję turystyki biznesowej. Od 2007 GCB jest pełnoprawnym członkiem ICCA - największego stowarzyszenia w branży. Głównym zadaniem Gdańsk Convention Bureau jest promocja Gdańska i Regionu, jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych w naszym regionie.