Cztery oddziały ICCA spotkały się w Salonikach w Grecji

Cztery oddziały ICCA spotkały się w Salonikach w Grecji
O korzyściach płynących z członkostwa w ICCA, nowych technologiach i twórczych spotkaniach - za nami ICCA Joint 4 Chapter Summit w Grecji.

Czterdzieści osób, reprezentantów Oddziałów Śródziemnomorskiego, Europy Centralnej, Środkowego Wschodu oraz Wielkiej Brytanii stowarzyszenia ICCA spotkało się w dniach 31 styczeń - 2 luty 2013 w Salonikach w Grecji na dorocznym spotkaniu. W spotkaniu Gdańsk i Region reprezentowała Anna Górska, Prezes Zarządu GOT/GCB, która pełni również funkcję Przewodniczącej Oddziału Europy Centralnej ICCA.

Pierwszego dnia spotkania Prezes Zarządu ICCA, Martin Sirk podczas dwugodzinnej ICCA Master Class przedstawił najważniejsze korzyści z członkostwa w stowarzyszeniu. Zaprosił członków do korzystania z bezpłatnych narzędzi w podejmowanych działaniach marketingowych, m.in. PR Kit, strony internetowej www.bma.iccaworld.com, gdzie umieszczane są najlepsze kampanie marketingowe. Zachęcał również do korzystania z największej na świecie bazy danych ICCA, gdzie znajdują się dane dot. kongresów stowarzyszeń oraz udziału w spotkaniach i konferencjach organizowanych przez ICCA.

Drugiego dnia Mike van der Vijver (MindMeeting) podczas warsztatów przedstawił koncepcję "twórczych spotkań", czyli jak kreatywnie i efektywnie organizować konferencje i co można zrobić, aby uczestnicy wrócili po konferencjach do swoich biur z nowymi pomysłami. Kolejną prezentację przedstawiła Miranda Ioannou z SCS Limited (Cypr) oraz Valentini Amarantidou z Artion Conferences and Events (Grecja), które na podstawie własnych doświadczeń przekazały praktyczną wiedzę o różnych formach sponsoringu, który w obecnych czasach coraz częściej ewaluuje w długoterminowe partnerstwa. Następnie Steen Jakobsen z Wonderful Copenhagen (Dania) podzielił się doświadczeniem Kopenhagi w zakresie zrównoważonego rozwoju w przemyśle spotkań. Tego dnia również Anna Górska wraz z Milosem Milovanovichem z Serbia Convention Bureau, poprowadzili sesję dot. mobilnych strategii w firmach.
Prezentacja Prezes Górskiej jest dostępna tutaj. Trzeciego dnia spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. jak przetrwać sytuacje kryzysowe i czy można je przekształcić w sukces. Tego dnia oficjalnie przekazano również przewodnictwo Oddziału Śródziemomorskiego ICCA od Mirandy Ioannou, która sprawowała tę funkcję przez cztery lata, w ręce Elif Balci Fisunoglu z Istanbul Convention & Visitors Bureau (Turcja).
Relacja zdjęciowa ze spotkania znajduje się tutaj.

INFORMACJA PRASOWA


O GDANSK CONVENTION BUREAU:

Gdańsk Convention Bureau (GCB) zostało powołane w 2005 roku jako miejskie biuro kongresów. Jest częścią Gdańskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia, które zrzesza ponad 110 członków. Miasto Gdańsk jest strategicznym Partnerem. Na mocy porozumienia z Polską Regionalną Organizacją Turystyczną (PROT) GCB jest odpowiedzialne za promocję turystyki biznesowej. Od 2007 GCB jest pełnoprawnym członkiem ICCA - największego stowarzyszenia w branży. Głównym zadaniem Gdańsk Convention Bureau jest promocja Gdańska i Regionu, jako destynacji konferencyjnej oraz pomoc organizatorom podczas planowania wydarzeń biznesowych w naszym regionie.