ASSOCIATION NEWS - Warszawa i Kraków w rankingu Top 100 światowych destynacji kongresowych GainingEdge

ASSOCIATION NEWS - Warszawa i Kraków w rankingu Top 100 światowych destynacji kongresowych GainingEdge

GEAR globalnej firmy konsultingowej GainingEdge prezentuje po raz czwarty Destination Competitive Index, w którym przedstawia Top 100 destynacji (dokładnie 101) na podstawie ich konkurencyjności pod względem siły pozyskiwania międzynarodowych konferencji.

W rankingu 2021 Warszawa znalazła się na 56 miejscu, a Kraków na 66. Obydwa miasta odnotowały wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, Warszawa o 9 miejsc (w 2020 była na 65), a Kraków o 2 (w 2020 znajdował się na 68 pozycji). Pierwsze trzy miejsca zajęły Paryż, Nowy Jork i Singapur. 

W indeksie wzięto pod uwagę 11 kluczowych czynników, które mają wpływ na wybór miejsca konferencji przez organizatorów wydarzeń. Te czynniki to:

  • Infrastruktura – możliwości obiektów kongresowych, oferta hotelowa, dostępność międzynarodowa 
  • Czynniki charakterystyczne dla danego miasta - lokalna społeczność naukowa, atrakcyjność miejsca i koszty,
  • Wskaźniki makro - logistyka (łatwość poruszania się), wielkość rynku, wielkość gospodarki, środowisko biznesowe,  bezpieczeństwo i stabilność.


W tym roku skupiono się na analizie konkurencyjności w celu pomocy destynacjom w zrozumieniu jakie strategie i działania mogą zostać przez nich wykorzystane w celu szybszej odbudowy po pandemii. Kluczowe wnioski z raportu w tym zakresie, potwierdzają że destynacje powinny skupić się na:

  • Zaangażowaniu intelektualnym – budowaniu relacji z lokalnymi liderami stowarzyszeń i wykorzystaniu ich międzynarodowej reputacji
  • Elastycznym podejściu – więcej elastyczności w ofercie produktowej i podejściu do rynku
  • Postępie technologicznym – gotowość do wykorzystania nowych technologii podczas spotkań i wydarzeń do obsługi uczestników na żywo i zdalnych
  •  Skoncentrowaniu się na regionie – działaniu na rynkach regionalnych i lokalnych ponieważ są to krótkoterminowe źródła zysków. 


Tak jak w poprzednich katach Index przedstawia top 101 miast z największą liczbą międzynarodowych spotkań stowarzyszeń (według ICCA), które odbyły się w ostatniej zarejestrowanej trzyletniej serii (201-2019). W związku z tym, że analiza ta częściowo dotyczy okresu kiedy świat został dotknięty COVID-19 (od początku 2020 roku), w raporcie zwrócono uwagę na niektóre wyzwania, z którymi borykały się międzynarodowe destynacje.

Autorem raportu jest Milos Milovanovic, Szef komórki GainingEdge - Analysis & Research GEAR. 

Index do pobrania na stronie https://gainingedge.com/.

Autor: Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA, Wiceprezes Zarządu SKKP