Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) - co to jest, przykłady, narzędzia, korzyści

CSR to skrót od ang. Corporate Social Responsibility, które oznacza społeczną odpowiedzialność biznesu. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy dokładnie, co to jest CSR. Wskażemy również jej odpowiednie przykłady oraz określimy, jak wygląda społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce.


Czym jest CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu) i jakie ma korzyści?

Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi strategię zarządzania, według której konkretne przedsiębiorstwa w swoich działaniach są w stanie uwzględnić m.in. aspekty środowiskowe czy interesy społeczne. CSR w firmach polega na inwestowaniu w ochronę środowiska, w zasoby ludzkie oraz relacje firmy z otoczeniem, które to z kolei przekładają się na wzrost konkurencyjności danego biznesu. CSR w bezpośredni sposób związane jest również z kształtowaniem odpowiednich warunków, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój ekonomiczny oraz społeczny.


Co to jest CSR?

Pokrótce opisaliśmy już, czym jest CSR. Warto jednak do powyższej definicji dodać, iż społeczna odpowiedzialność biznesu CSR to proces, podczas którego dane przedsiębiorstwo zarządza własnymi relacjami względem  interesariuszu, którzy sami przez się posiadają realny wpływ na osiągnięcie jakiegoś sukcesu w przestrzeni działalności gospodarczej. W wyniku tego typu dialogów kształtowane są możliwie najbardziej korzystne warunki, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu to nic innego, jak długofalowe, strategiczne podejście, które zbudowane zostało na komunikacji oraz wspólnych poszukiwaniu takich rozwiązań, które będą najbardziej korzystne nie tylko dla firmy, ale też dla jej pracowników oraz szeroko pojętego otoczenia.


Społeczna Odpowiedzialność biznesu - przykłady

Skoro koncepcja CSR została już dokładnie wyjaśniona, to zdecydowanie warto przejść do konkretnych działań. Społeczna odpowiedzialność biznesu - przykłady to chociażby wszelkie działania, które organizowane są na rzecz społeczności lokalnej. Działanie CSR to m.in. angażowanie się danych firm w zakresie wspierania lokalnych programów i organizacji dla dzieci oraz młodzieży. CSR - przykłady to sytuacja, w której konkretna firma funduje załóżmy drzewka oraz sadzonki krzewów z myślą o rewitalizowanym placu miejskim. 


CSR w Polsce

CSR w Polsce jest naprawdę na dobrym poziomie. W 2020 roku odnotowano nawet rekordową liczbę, jeśli chodzi o stosowanie dobrych praktyk. Działania CSR w naszym kraju w dużym stopniu skoncentrowane są na obszarze środowiska. Firmy stawiają także na obszar praktyk pracowniczych oraz na obszar zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Polityka CSR skutecznie się rozwija, co najbardziej widać w branży finansów, usług oraz handlu.

Strategia CSR nie jest też obca branży MICE. Wystarczy chociażby spojrzeć, w jaki sposób i gdzie dokładnie rozmieszczone są sale konferencyjne. Zobacz zatem, jak prezentuje się mapa sal szkoleniowych!


Narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu

Skoro wiadomo już, jak prezentuje się CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu (także w obszarach takich jak usługi MICE), to należy pójść o krok dalej. Bardzo ważnym zagadnieniem w tym temacie są narzędzia społecznej odpowiedzialności biznesu. Dzieli się je na: działania proekologiczne, kampanie społeczne, działania na rzecz lokalnej społeczności,  systemy zarządzania, programy dla pracowników, raporty społeczne, znakowanie produktów, wolontariat pracowniczy oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Każda firma tak naprawdę sama musi zdecydować, w jaki sposób będzie prowadziła swoje kampanie CSR.


Korzyści CSR

Istota i znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu to bardzo rozległy temat. Główne korzyści CSR to przede wszystkim wzrost konkurencyjności oraz poprawa stosunków z władzami lokalnymi oraz daną społecznością. CSR korzyści to także: większa lojalność interesariuszy i konsumentów, wzrost zainteresowania inwestorów, budowanie pozytywnego wizerunku firmy, a także pozyskiwanie, a następnie utrzymywanie takich pracowników, którzy są najlepsi w danej dziedzinie.

Polceane obiekty konferencyjne

Novotel Warszawa Airport

Novotel Warszawa Airport

Warszawa
Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy

Poznań
Concordia Design Wrocław

Concordia Design Wrocław

Wrocław

Mogą Cię Zainteresować również

Konferencja online - organizacja konferencji w czasach pandemii

Konferencja online - organizacja konferencji w czasach pandemii

Savoir vivre w biznesie

Savoir vivre w biznesie

Motywowanie pracowników - sposoby, przykłady, cele motywacji pracowników

Motywowanie pracowników - sposoby, przykłady, cele motywacji pracowników