Zmiana na stanowisku Sekretarza Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

Zmiana na stanowisku Sekretarza Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether.

W kwietniu 2022 nastąpiła zmiana na stanowisku Sekretarza Rady Spotkań i Wydarzeń TUgether. Małgorzata Musiał-Bzowska, po 1,5 roku koordynowania działań i bieżącej komunikacji Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń, przekazuje obowiązki Sekretarza. Od kwietnia 2022 r. rolę tę pełnić będzie Joanna Jędrzejewska-Debortoli. 

Joanna Jędrzejewska–Debortoli będzie miała za zadanie wesprzeć organizacyjnie/proceduralnie federację, będzie odpowiadała za koordynację działań, wzmacnianie wizerunku, komunikację i zarządzanie projektami. 

Nowa Sekretarz Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether to menedżer z wieloletnim doświadczeniem, od lat związana z turystyką i promocją. Pracowała m.in. jako Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, gdzie odpowiadała m.in. za współpracę z Polską Organizacją Turystyczną oraz opiekę merytoryczną nad ustawą o turystycznym funduszu gwarancyjnym i ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Agencji Rozwoju Mazowsza S.A., odpowiadała m.in. za promocję gospodarczą województwa mazowieckiego i napływ inwestycji do regionu, kierując Mazowieckim Centrum Obsługi Inwestora. Przez 2 lata pełniła funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich w województwie mazowieckim. W 2017 roku w rankingu portalu Wasza Turystyka znalazła się na 50 miejscu wśród 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce. Była sportsmenka - badmintonistka, reprezentantka kadry narodowej.

Absolwentka studiów Executive MBA – INE PAN w Warszawie w zakresie finansów i marketingu, absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych WSSM w Łodzi, ukończyła również wiele kursów i szkoleń z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania procesami, projektami, np. PRINCE2, z zakresu finansów publicznych, zamówień publicznych, kontroli, pozyskiwania dofinansowania z KFS, BUR.

INFORMACJA PRASOWA