Wszystko o marketingu regionów

Wszystko o marketingu regionów

Długo wyczekiwane wydarzenie VII Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach dobiegło końca. Spotkanie cieszyło się dużym powodzeniem. Przybyło na nie przeszło 150 osób ze świata marketingu regionów. Podczas wydarzenia odbyły się wykłady mówiące o tym, jak wyróżnić się na tle konkurencji, o systemach koordynacji marek, czy skutecznym zarządzaniu szlakami turystycznymi, wręczono tutaj również po raz trzeci nagrodę Cyfrowego Samorządu. 

W marketingu duże znaczenie ma wyróżnianie się na tle innych produktów, dotyczy to również marketingu samorządów. Ważne jest, aby znaleźć USP, czyli unikalną ofertę sprzedażową, która będzie nas odróżniać i którą będzie można eksponować w trakcie tworzenia pakietów promocyjnych. Marcin Piotrowski zauważa, że nie mając innych atutów, rozreklamować można nawet brak infrastruktury i odległość od centrum, która pozwala na wyciszenie, obcowanie z naturą oraz ludowym klimatem – tak zareklamował niewielką wieś Gorajec. 

Marketing miejsc ma na celu nie tylko zwiększyć zainteresowanie wśród turystów, ale również pozytywnie wpłynąć na życie i opinie mieszkańców. Ważny w tym przypadku jest dialog między mieszańcami, a samorządem oraz to, by mieszkańcy również dbali o budowanie marki.

Przykładem takiego działania jest marketing zorganizowany w Kutnie. Samorząd postanowił zmienić nieatrakcyjny obszar miejski promując hasło „Kutno – miasto róż”. Nie tylko wypełniano teren zielony różami, ale także dla mieszkańców rozdawano sadzonki, aby współuczestniczyli w tym wydarzeniu i zrozumieli, że miasto zmienia się dla nich. 

Wszyscy uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że marketing miejsc się rozwija, jednak nie w takim stopniu, w jakim by mógł. Ograniczenie się do stworzenia logo, prowadzenie facebooka oraz sporadycznych kampanii reklamowych nie wystarcza. Aby działania były skuteczne, trzeba zająć się marketingiem całościowo. Prezes Synergii Lublin Piotr Lutek zaznacza, że marka miast nie może być płytka, a o jego chwytliwości świadczy nie tylko to, że przekaz dotrze do nas dzisiaj, ale również za 5 czy 10 lat. Marka nie tylko stanowi wizerunek miasta, ale również skłania do inwestycji w danym terenie oraz pozwala dążyć do obranego celu.

Podczas kongresu poruszano również temat prawnej ochrony wizerunku, czy też innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Odbyły się tu też warsztaty z e-marketingu i wdrażania strategii marki. Po raz kolejny wręczono tu nagrodę Cyfrowy Samorząd, która przyznawana jest dla gminy, która skutecznie wykorzystanie nowych technologii w rozwoju i działalności gminy. Nagrodę tę otrzymała Gmina Trzebownisko, wyróżniono też gminę Gorzyce i gminę Tryńcza. 

INFORMACJA PRASOWA