Współpraca Qubusa z Polską Akcją Humanitarną

Współpraca Qubusa z Polską Akcją Humanitarną
Sieć hoteli Qubus rozpoczęła współpracę z Polską Akcją Huminatarną. W ramach współpracy hotele rozsyłają kartki świąteczne wyłącznie w formie elektronicznej (znadjuje się na nich logo organizacji), aby zaoszczędzić fundusze na tradycyjne kartki. Zaoszczędzone środki mają być przeznaczone na wsparcie Polskiej Akcji Huminatarnej.

Sieć hoteli Qubus prowadzi obecnie w Polsce już 13 obiektów, z czego najwięcej znajduje się w województwie dolnośląskim. Hotele Qubus to hotele biznesowe posiadające sale konferencyjne i sale szkoleniowe przeznaczone na różnego rodzaju wydarzenia firmowe (konferencje, szkolenia, bankiety).

Źródło: horeca.pl