Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Marketingu i Stowarzyszenia Branży Eventowej

Współpraca Polskiego Stowarzyszenia Marketingu i Stowarzyszenia Branży Eventowej
Stowarzyszenie Branży Eventowej rozpoczęło współpracę z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB. W ramach partnerstwa SBE i PSM obie organizacje będą wspierać swoje firmy członkowskie w rozwijaniu wspólnych działań, wykorzystując fachową wiedzę oraz doświadczenie zarówno specjalistów od eventów, jak i od marketingu bezpośredniego.

Partnerstwo SMB i SBE na pewno przyczyni się do wymiana doświadczeń. Korzystanie z usług przedsiębiorstw, które mogą się pochwalić członkostwem w ww. organizacjach, to gwarancja współpracy ze sprawdzonymi, rzetelnymi i wiarygodnymi partnerami.

„Stowarzyszenie Branży Eventowej zrzesza firmy i osoby, które w polskiej branży MICE odgrywają ważną rolę, dbają o wysokie standardy współpracy z wszystkimi uczestnikami rynku. SBE jest też reprezentantem branży w kluczowych dla środowiska kwestiach, m.in. przy konsultacjach społecznych nowych rozwiązań prawnych” – mówi Marta Dunin- Michałowska, Prezes Zarządu SBE. „Miło nam, że teraz będziemy mogli korzystać z bogatego doświadczenia koleżanek i kolegów z Polskiego Stowarzyszenia Marketingu SMB. Już się cieszymy na wspólne inicjatywy, także o charakterze edukacyjnym i społecznym” – dodaje M. Dunin-Michałowska.

Dla obu organizacji bardzo ważne są profesjonalne relacje z klientami, prowadzone w oparciu o kodeks etyki zawodowej. SMB i SBE pomagają w rozwoju firm członkowskich, promują najbardziej wartościowe praktyki, zachęcają do stałego podnoszenia kwalifikacji, jak i edukacji wewnątrz stowarzyszeń.

„SMB to już ponad 20 lat aktywności na rzecz środowiska marketingu bezpośredniego i interaktywnego. Członkostwo w wielu federacjach i związkach pomaga nam w dialogu z wszystkimi interesariuszami naszego środowiska, również na poziomie ogólnoeuropejskim” – mówi Marcin Drzewiecki, Prezes Zarządu SMB. „Z kolei jeśli chodzi o obecne partnerstwo z SBE, to wiążemy z nim spore nadzieje. Zależy nam, aby otoczenie biznesowe - w którym działają firmy marketingu bezpośredniego - było jak najbardziej profesjonalne. Jesteśmy przekonani, że wspólne projekty SMB i SBE przyniosą wiele dobrego reprezentowanym przez nas przedsiębiorstwom, a także całej branży marketingowej” - dodaje M. Drzewiecki.

Polskie Stowarzyszenie Marketingu SMB

Istnieje od 1995 r. i jest najważniejszą organizacją non profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, przestrzegające najwyższych zasad etycznych. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA, European Confederation of Contact Centre Organisations (ECCCO), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.

Więcej informacji: www.smb.pl; [email protected].

Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE) – zrzesza agencje eventowe, podwykonawców eventów oraz lokalizacji. Działa na rzecz popularyzacji i profesjonalizacji polskiego rynku wydarzeń poprzez działania edukacyjne oraz pro-biznesowe, zmierzające do budowania nowej jakości wsparcia dla polskiej branży eventowej. Organizuje targi branżowe i warsztaty. Jest inicjatorem i - wspólnie z Fundacją na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - twórcą (organizatorem) Studium Podyplomowego Event Management. Dąży do wypracowywania wspólnych dla całej branży standardów działania z klientami i kontrahentami, do umacniania pozycji event marketingu wśród najbardziej cenionych narzędzi komunikacji.

Więcej informacji: www.sbe.org.pl; [email protected].

INFORMACJA PRASOWA