Wkrótce Festiwal Inspiracji 2013

Wkrótce Festiwal Inspiracji 2013
Jasność, Trafność i Skuteczność Przekazu w komunikacji biznesowej to motto 3-dniowego wydarzenia w branży eventowej. Konkurs na najlepsze przemówienie, dzień pełen inspiracji, czy też szkolenie zdolności przemawiania publicznego - wszystko to w trzy dni pełne nietuzinkowych rozmów i networkingu.

O Festiwalu

Ogólnopolski Festiwal Inspiracji organizowany jest przez Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców. Jest to spotkanie skupiające ekspertów w dziedzinie skutecznej komunikacji biznesowej oraz reprezentantów biznesu. Głównym celem jest podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat umiejętności komunikacji biznesowej z naciskiem na jakość przemówień publicznych. W tym roku konferencje jest trzydniowa i obejmuje również ogólnopolski konkurs na Najlepszą Mowę Biznesową oraz warsztaty komunikacji biznesowej.

Czym jest ?

Festiwal co roku udowadnia, że konferencja to coś więcej jak tylko ciąg prezentacji w Power Poincie i sznureczek sączących się z sali w kierunku kawy uczestników. Osoby odpowiedzialne za takie wydarzenie mają niełatwe zadanie, aby zaspokoić coraz wyższe oczekiwania zleceniodawców. Coraz częściej zarządzający firmami chcą wykorzystać okazję, aby zainspirować swoją kadrę, klientów, czy partnerów biznesowych. Oczekują naprawdę najlepszych pomysłów i nie godzą się na kompromisy. Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców dostrzega potencjał jaki niesie ze sobą dobry prelegent, i po raz kolejny organizuje konferencję, na której każdy może osobiście poznać najlepszych mówców biznesowych w Polsce oraz zainspirować się do podejmowania nowych wyzwań.

Dla kogo ?

Głównymi uczestnikami Festiwalu Inspiracji 2012 byli menadżerowie najwyższego szczebla odpowiedzialni za marketing, sprzedaż oraz zasoby ludzkie (54%). Kolejną grupę stanowili odpowiednio – członkowie zarządu (20%), właściciele firm (17%) oraz specjaliści (9%). Uczestnicy reprezentowali różne branże. Najliczniej reprezentowana była branża doradztwa biznesowego, IT, marketingu, poligrafii, ubezpieczeń, bankowości i edukacji. Festiwale Inspiracji przyciągały do tej pory blisko 200 gości, a tegoroczne wydarzenie zaplanowane jest na 300 osób. 

Gdzie i kiedy ?

Festiwal Inspiracji 2013 odbędzie się w Bibliotece Narodowej przy Alei Niepodległości w Warszawie. Półfinały Konkursu na Najlepszą Mowę Biznesową 2013 odbędą się w czwartek, 22 sierpnia 2013, a warsztaty komunikacji biznesowej w sobotę, 24 sierpnia 2013. Główny Dzień Festiwalu Inspiracji to piątek, 23 sierpnia 2013.

Więcej informacji na stronie:
www.festiwalinspiracji.pl


INFORMACJA PRASOWA