Wkład gospodarczy rynku organizacji spotkań w Polsce wynosi blisko 35 mld PLN

Wkład gospodarczy rynku organizacji spotkań w Polsce wynosi blisko 35 mld PLN

„Ekonomiczny wpływ polskiego przemysłu spotkań – Poland Events Impact 2020” to pilotażowy projekt określający ekonomiczne znaczenie rynku spotkań i wydarzeń odbywających się w Polsce. Według badania, zeszyły rok przyniósł 1,5% PKB, zapewniając jednocześnie wkład w krajową gospodarkę na poziomie 35 mld PLN.


Badanie „Poland Events Impact 2020” zostało opracowane przez zespół naukowców oraz ekspertów branżowych związanych z firmą Z–Factor, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wydziału Turystyki i Rekreacji Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula pod przewodnictwem zespołu Celuch Consulting. Projekt obejmował dane GUS, a także dane zebrane przez firmę Z–Factor w celu określenia wpływu branży spotkań na gospodarkę narodową.


Zakres merytoryczny obejmował aspekty ekonomiczne związane z wpływem przemysłu na gospodarkę w odniesieniu do podstawowych wskaźników, takich jak: wartość dodana, PKB i poziom zatrudnienia. Badaniu zostały poddane dwie grupy: organizatorzy spotkań oraz administratorzy obiektów. Kolejne etapy badania są planowe na jesieni 2020 roku.


Jak zaznacza pomysłodawca badania i właściciel Celuch Consulting, dr Krzysztof Celuch: „Badanie oszacowało wkład przemysłu spotkań w PKB na poziomie 1,5%. W 2019 roku spotkania i wydarzenia wygenerowały ok. 35 mld PLN wkładu w polską gospodarkę, a ponad 16,3 milionów uczestników krajowych i międzynarodowych uczestniczyło w spotkaniach i wydarzeniach. Wkład w zatrudnienie w branży spotkań wyniósł ponad 220 tys. miejsc pracy


Jak komentuje Magdalena Kondas, przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula, która po raz pierwszy wsparła badania pilotażowe dotyczące wpływu branży na gospodarkę, tego typu procesy mają ogromne znaczenie, gdyż rynek eventowy jest tym sektorem, w którym młodzi ludzie powinni poszukiwać miejsc zatrudnienia w przyszłości”INFORMACJA PRASOWA

Więcej informacji: www.celuchconsulting.com