Usługi konferencyjne w Polsce

Usługi konferencyjne w Polsce

Cushman & Wakefield podaje dane, zgodnie z którymi w Polsce funkcjonuje obecnie 1545 hoteli świadczących usługi konferencyjne, czyli ok. 85 proc. bazy hotelowej kraju. Zgodnie z tym wyliczeniem dominują hotele trzygwiazdkowe – 743 (48,1 proc.) i dwugwiazdkowe – 478 (30,9 proc.).


Usługi konferencyjne to jednak domena hoteli z dwóch najwyższych kategorii, ponieważ tylko one mają obowiązek prowadzenia usług dodatkowych. Najczęściej właśnie w cztero- i pięciogwiazdkowcach większość gości stanowią klienci biznesowi i korporacyjni. One także charakteryzują się najwyższym wskaźnikiem średniej liczby miejsc konferencyjnych – 460 i 380 oraz najwyższym wskaźnikiem średniej liczby sal konferencyjnych – 4,8 i 6,4. Tylko 62 proc. obiektów jednogwiazdkowych świadczy usługi konferencyjne, jednak na rozszerzenie oferty o takie usługi decydują się same, nie jest to w ich przypadku wymagane rozporządzeniem.Najwięcej hoteli organizujących konferencje znajduje się w Małopolsce (217), na Dolnym Śląsku (177) i w Wielkopolsce (175), a najmniej na Podlasiu (19), Opolszczyźnie (23) i Lubelszczyźnie (37). Jeśli wziąć pod uwagę bazę hotelową poszczególnych województw, najwyższy odsetek obiektów świadczących usługi konferencyjne mają Lubelszczyzna (100 proc.) i Podlasie (95 proc.). Takie dane wynikają z faktu niskiego popytu na noclegi w tych regionach, dlatego właściciele poszerzyli ofertę o usługi konferencyjne.


Są też miasta, w których wszystkie hotele świadczą usługi konferencyjne - Białystok, Gdańsk i Lublin. Natomiast najmniej hoteli konferencyjnych funkcjonuje w Bydgoszczy (71,4 proc.), Gorzowie Wielkopolskim (71,4 proc.) oraz Szczecinie (73,7 proc.).


Największa średnia liczba sal konferencyjnych przypada na hotele w Warszawie (6,8), Gdańsku i Katowicach (4,4). Najmniejsza charakteryzuje hotele zielonogórskie (2,0) i toruńskie (2,1).


Źródło: horecanet.pl