Uroczysta inauguracja V edycji Studium Event Management

Uroczysta inauguracja V edycji Studium Event Management
Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 19 listopada odbyła się inauguracja kolejnej już edycji podyplomowego Studium Event Management. Piecze nad tym projektem sprawuje Stowarzyszenie Branży Eventowej i Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania UW.

W czasie inauguracji 19 listopada zaprezentowano podstawowe założenia projektu, m.in. przekazanie szerokiej wiedzy z branży Event Management. Program zajęć jest tak zaplanowany, żeby szkolić praktyczne umiejętności potrzebne w zawodzie event managera, opierając się na teoretycznej wiedzy o komunikacji marketingowej i zarządzaniu projektami. Uczestnicy studium poznają branżę eventową "od kuchni" podczas spotkań o warsztatowym charakterze.

Miejscem zajęć będzie Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkania odbywać się będą 1-2 razy w miesiącu przez okres dwóch semestrów. Studium ma cykl weekendowy.

Kadrę studium stanowi 30 ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży. Są to m.in. właściciele agencji eventowych, specjaliści CSR, osoby zarządzające obiektami eventowymi.

Niewątpliwym atutem Studium Event Management jest możliwość uczestniczenia w rozmaitych eventach i zajęciach opartych na case study.

Absolwenci studium wykorzystują wiedzę zdobytą podczas zajęć w codziennym życiu. Wiedza i umiejętności pozwalają im również zdobywać lepsze stanowiska pracy i osiągać sukcesy w branży eventowej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.sbe.org.pl

INFORMACJA PRASOWA