Umowa sprzedaży hotelu Polonez podpisana

Umowa sprzedaży hotelu Polonez podpisana
W dniu 19 października 2012 roku, zgodnie z polityką optymalizacji zasobów nieruchomości Grupy Hotelowej Orbis oraz założeniami strategii „asset light”, została zawarta umowa sprzedaży byłego hotelu Polonez w Poznaniu. Kupującym jest firma Zerta Sp. z o.o., wchodząca w skład Griffin Investment. Łączna cena nabycia to 23 mln zł netto.

Orbis planuje przekazanie nieruchomości Kupującemu do końca października br.

Sprzedaż jest wynikiem realizacji strategii Orbis S.A., mającej na celu restrukturyzację portfela nieruchomości. Polonez został zamknięty w marcu 2012 roku. Hotel ten generował niewystarczające wyniki operacyjne i finansowe; wymagał znacznych nakładów na remont z uwagi na niespełnianie obecnych standardów technicznych i eksploatacyjnych Grupy Hotelowej Orbis.

Informacja prasowa