Targi Dziedzictwo w przeddzień Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Targi Dziedzictwo w przeddzień Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego

Rozpoczęły się przygotowania do jubileuszowych 5. Targów Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO, które odbędą się w dniach 7-9 listopada  w Warszawie. Oferta wystawców z Polski i zagranicy będzie obejmowała kompleksowe rozwiązania służące ochronie dorobku narodowego. Wydarzeniu towarzyszyć będą inspirujące panele  merytoryczne.

Targi Dziedzictwo to  wydarzenie, które skupia archiwistów, muzealników, bibliotekarzy oraz konserwatorów zabytków. Atmosfera spotkania sprzyja wymianie poglądów i doświadczeń, a jego rangę podkreśla obecność przedstawicieli instytucji państwowych.

Gospodarzem unikatowej imprezy wystawienniczej jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz firmą Archaios.

Dziedzictwo kulturowe ponad granicami
Pod koniec kwietnia tego roku Parlament Europejski ustanowił rok 2018 Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego. Celem inicjatywy jest uwrażliwienie Europejczyków na wspólną historię oraz zwiększenie poczucia tożsamości europejskiej. Projekt zostanie wsparty z budżetu Unii Europejskiej kwotą 8 mln euro. W 2018 roku odbędzie się wiele  wydarzeń promujących znaczenie i wartość dziedzictwa kulturowego.

Jubileuszowa edycja Targów Dziedzictwo, która odbędzie się zaledwie dwa miesiące przed początkiem Europejskiego Roku Dziedzictwa Narodowego, stanie się doskonałą okazją do rozmowy o tożsamości kulturowej.


Atrakcyjna oferta dla branży

Oferta wystawców Targów Dziedzictwo pokaże różnorodność rozwiązań wykorzystywanych w ochronie dorobku narodowego. Odwiedzający zapoznają się z tradycyjnymi usługami oraz najnowszymi trendami, narzędziami i technologiami stosowanymi w konserwacji czy digitalizacji zabytków i zbiorów. Obok  produktów niezbędnych przy pracach rekonstrukcyjnych, renowacyjnych, archeologicznych i produkcji replik pokazane zostaną nowoczesne systemy zabezpieczeń. Wśród wystawców zaprezentują się  przedstawiciele sektora publicznego, obecne będą również  firmy i instytucje prowadzące prace pomiarowe, projektowe, inwentaryzacyjne, audytowe oraz zabezpieczające.

Bezcenna porcja wiedzy

Program będzie składał się z dwóch części: „Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich - teoria a praktyka” oraz „Ochrony zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”, składających się z licznych wykładów, warsztatów i prezentacji. Poprowadzą je przedstawiciele instytucji państwowych, ośrodków akademickich, branżowych stowarzyszeń, a także konserwatorzy zabytków. Uzupełnieniem oferty wystawców oraz ciekawego programu będą wystawy prezentowane w hali wystawienniczej.

Patroni honorowi Targów Dziedzictwo
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem: Adama Struzika - Marszałka Województwa Mazowieckiego, dr. Wojciecha Woźniaka - Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, dr. Tomasza Makowskiego - Dyrektora Biblioteki Narodowej, nadbryg. mgr. inż. Leszka Suskiego - Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Szefa Obrony Cywilnej Kraju, ks. bp. Michała Janochy - Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Warszawskiej, Przewodniczącego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski oraz Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy - Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Patronat nad Ogólnopolskimi Dniami Konserwatorskimi sprawują: dr hab. Magdalena Gawin - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków oraz prof. dr hab. Jakub Lewicki - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

Szczegółowy program znajduje się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

MATERIAŁY PRASOWE