Targi Dziedzictwo - doroczne spotkanie branży konserwatorskiej

Targi Dziedzictwo - doroczne spotkanie branży konserwatorskiej
Już 5 października br. w Warszawie rozpoczną się 4. Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek DZIEDZICTWO. Przez trzy dni konserwatorzy zabytków, muzealnicy, bibliotekarze oraz archiwiści będą mogli w jednym miejscu dokonać przeglądu szerokiej oferty wystawców, a także wziąć udział w wydarzeniach programu merytorycznego.

Targi Dziedzictwo to wyjątkowe wydarzenie, które skupia specjalistów związanych z konserwacją i ochroną dziedzictwa narodowego. Na szczególną uwagę zasługuje unikalny program merytoryczny, który powstaje we współpracy z najważniejszymi instytucjami oraz organizacjami branżowymi. Wykłady i prelekcje zainteresują przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych, administracji kościelnej, organizacji branżowych oraz sektora prywatnego.

Bogactwo branżowej wiedzy
Program wydarzeń towarzyszących tworzą dwa bloki tematyczne: „Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie - teoria a praktyka” oraz „Ochrona zbiorów muzealnych, archiwalnych i bibliotecznych”, które obejmą szereg ważnych dla branży konserwatorskiej obszarów. Wśród omawianych tematów znajdą się zagadnienia związane z uregulowaniami prawnymi, organizacyjnymi i osiągnięciami w dziedzinie ochrony dziedzictwa kultury. Wojewódzcy i samorządowi konserwatorzy zabytków będą mogli wziąć udział w panelach, podczas których będzie mowa o najnowszych technikach i technologiach stosowanych przy zabezpieczaniu i przywracaniu świetności dobrom kultury. Z kolei zainteresowani ochroną zabytków sakralnych i pracami archeologicznymi również znajdą wartościowe propozycje warsztatów. Odrębne prelekcje będą poświęcone zabytkom ruchomym w przestrzeni miejskiej oraz współpracy architektów z konserwatorami.

W programie przewidziane są także spotkania na temat ochrony zbiorów muzealnych, bibliotecznych i archiwalnych. Specjaliści opowiedzą o ochronie przeciwpożarowej, postępowaniu z dobrami kultury w przypadku sytuacji kryzysowych, czy walce z przestępczością i terroryzmem. Nie zabraknie też wykładów dotyczących zasobów bibliotek i digitalizacji zbiorów. Przez trzy dni do dyspozycji zainteresowanych będą także eksperci z Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związane z dostępem do źródeł finansowania inwestycji i prac konserwatorskich.

Oferta wystawców
Wśród wystawców Targów Dziedzictwo znajdą się polscy i zagraniczni dostawcy sprzętu, narzędzi i usług wykorzystywanych w pracy konserwatorów zabytków, archiwów, muzeów i bibliotek. Odwiedzający będą mogli zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami i technologiami z zakresu ochrony zbiorów i konserwacji zabytków. Prezentowane będą materiały, urządzenia i narzędzia stosowane w konserwacji, restauracji i rewaloryzacji zabytków. Swoją ofertę przedstawią przedsiębiorstwa budowlane, producenci mebli do archiwów i bibliotek, sprzętu elektronicznego, przeciwpożarowego, wyposażenia biurowego, systemów magazynowych, a także dostawcy programów komputerowych czy firmy zajmujące się zarządzaniem dokumentacją.

Dziedzictwo w obrazach
Uzupełnieniem prezentowanej na targach oferty wystawców oraz wystąpień prelegentów, będą tematyczne wystawy. „A jednak jest Warszawa!” to prezentacja fotografii ukazujących odbudowę stolicy po II wojnie światowej, zachowanych w zbiorach Archiwum Państwowego w Warszawie, Archiwum Akt Nowych, Narodowego Archiwum Cyfrowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Wśród ekspozycji znajdą się także wystawy poświęcone projektom architektonicznym związanym z warszawskim Elizeum, architekturze sakralnej oraz drewnianym cerkwiom w polskim i ukraińskim regionie Karpat nominowanym do wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych zaprasza także do obejrzenia filmu pt. „Pamięć Polski”, który prezentuje obiekty polskiego dziedzictwa dokumentacyjnego i piśmienniczego wpisane na Krajową Listę Programu UNESCO Pamięć Świata.

Organizatorzy Targów Dziedzictwo
Organizatorem targów jest firma MT Targi Polska wraz z partnerami: Polskim Komitetem Błękitnej Tarczy, Stowarzyszeniem Starożytników, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz firmą Archaios.

Targi Dziedzictwo odbędą się w dniach 5-7 października w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Wszystkich odwiedzających obowiązuje rejestracja uprawniająca do bezpłatnego wstępu. Rejestracji online można dokonać do 3 października br. Więcej informacji, szczegółowy program oraz link do formularza rejestracyjnego znajdują się na stronie www.targidziedzictwo.pl.

INFORMACJA PRASOWA