System Conrego na zlecenie I-BFM SG

System Conrego na zlecenie I-BFM SG
Internetowy system Conrego został wybrany przez firmę DMC Poland, organizatora międzynarodowej konferencji medycznej „Annual Meeting of The International BFM Study Group” do obsługi rejestracji uczestników wydarzenia.

O wyborze tego rozwiązania zadecydowały względy funkcjonalne oraz elastyczność w tworzeniu formularzy rejestracyjnych. Dodatkowo na wybór Conrego wpłynęły takie czynniki, jak międzynarodowa ranga konferencji, możliwość stworzenia systemu rozbudowanych rabatów oraz zarządzania bogatą ofertą hoteli i dodatkowych atrakcji. Decydującym elementem była możliwość zakupu usług dla osób towarzyszących oraz wydajny i sprawny moduł do automatyzacji komunikacji z uczestnikami.

– Organizator zdecydował się na wykorzystanie systemu Conrego, bo byliśmy w stanie w ciągu kilku dni uruchomić kompletnie zintegrowany systemem rejestracji. – podkreśla Tomasz Chrościechowski, twórca systemu Conrego. – Uruchomione moduły przyśpieszyły rejestrację i zmniejszyły niezbędne nakłady pracy na obsługę tego procesu. Ważny okazał się także moduł raportowania dostarczający on-line informacji o przebiegu rejestracji. – dodaje Chrościechowski.

W systemie Conrego zostały wdrożone także moduły umożliwiające definiowanie indywidualnych agend uczestników, zarządzanie obiektami i salami konferencyjnymi, kontrolę wykorzystania bazy noclegowej, a także moduł automatycznej komunikacji mailingowej. Uruchomiony został także moduł do tworzenia identyfikatorów i certyfikatów oraz generowania faktur i obsługi płatności on-line.

– Conrego, dzięki swojej elastyczności, pomaga wyeliminować dwie najbardziej pracochłonne czynności: manualną rejestrację i aktualizację osobistych agend uczestników. Pozbywamy się także żmudnego fakturowania opłat. – mówi Agnieszka Faracik-Leśniak z firmy DMC Poland – Przy ostatniej konferencji zorganizowanej wspólnie z MPI Poland Club, Conrego znacząco ułatwił nam pracę, dlatego i tym razem postawiliśmy na jego funkcjonalności. – dodaje.

Konferencja „Annual Meeting of The International BFM Study Group” to pierwsza w Polsce międzynarodowa konferencja medyczna, światowej organizacji I-BFM SG. Spotkanie odbędzie się 6-8 maja w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W wydarzeniu weźmie udział około 450 uczestników z Polski i z zagranicy. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego

INFORMACJA PRASOWA