Symposium Cracoviense dołącza do inicjatywy Net Zero Carbon Events.

Symposium Cracoviense dołącza do inicjatywy Net Zero Carbon Events.

Symposium Cracoviense, PCO, istniejące na rynku polskim od 24 lat, jako druga firma w Polsce dołącza do inicjatywy Net Zero Carbon Events i podpisuje zobowiązanie dotyczące osiągnięcia Net Zero do roku 2050 roku. Ta globalna inicjatywa, zainicjowana przez Joint Meetings Industry Council (JMIC) we współpracy m.in. z członkami ICCA, UFI, AIPC i wspierana przez sekretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), łączy międzynarodową branżę eventową, aby wspólnie stawić czoła wyzwaniom globalnej zmiany  klimatu i przezwyciężyć je.

Zrównoważony rozwój jest w DNA Symposium Cracoviense od samego początku i jego zasady wprowadzane są w organizacji wszystkich kongresów. Firma promuje wśród swoich dostawców społeczną odpowiedzialność biznesu i jeśli to tylko jest możliwe, stara się stosować podczas organizacji kongresów rozwiązania przyjazne środowisku. 

Kolejnym krokiem w rozwoju firmy i jej dążeniu do przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym jest dołączenie do inicjatywy Net Zero i zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. 

Anna Jędrocha, Prezes Symposium Cracoviense powiedziała: „Branża eventowa to złożony zespół interesariuszy z całego świata i chociaż poszczególne firmy i organizacje podejmują określone działania w celu zminimalizowania wpływu na emisję dwutlenku węgla, aby osiągnąć znaczący postęp, potrzebne jest podejście systemowe. Wspólnie z innymi sygnatariuszami zobowiązania, nasza  firma zobowiązuje się do wspierania celu zerowej emisji netto gazów cieplarnianych (GHG) do 2050 r., zgodnie z globalnymi wysiłkami określonymi w porozumieniu paryskim, aby ograniczyć ocieplenie do 1,5°C i zmniejszyć całkowitą globalną emisję gazów cieplarnianych o 50% do 2030 r. oraz aktywnie promować i popierać wysiłki przemysłu spotkań w tym zakresie”. 

Zasady zrównoważonego rozwoju są dzisiaj mocno zakorzenione w działaniach branży i oczekiwaniach klientów. W połączeniu z programami takimi jak Wytyczne ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (UNSDG), inicjatywy branżowe dotyczą wszystkiego, od gospodarki odpadami i oszczędzania energii po lokalne praktyki zatrudniania. W odpowiedzi na zagrożenie zmianą klimatu, teraz jest czas na to, aby przyspieszyć działania nie tylko po to, aby zabezpieczyć naszą własną przyszłość, ale także, aby wesprzeć wiele innych sektorów, od których zależy nasze istnienie.

Obecnie w projekcie Net Zero Carbon Events uczestniczy ponad 450 firm i organizacji z 55 krajów, a ponad 25 wspiera finansowo tę inicjatywę. Jest to najbardziej międzynarodowa i najbardziej inkluzywna współpraca w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży eventowej na świecie.  

Inicjatorem dołączenia Symposium Cracoviense do Net Zero Carbon Events j Symposium Cracoviense do Net Zero Carbon Events jest Anna Górska, Doradca Zarządu w firmie. 

Autor: Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA International Congress and Convention Association, Wiceprezes Zarządu SKKP