Sukces AKADEMII SKKP ONLINE! Szkolenia wciąż dostępne.

Sukces AKADEMII SKKP ONLINE! Szkolenia wciąż dostępne.

Od 1 marca do 30 listopada Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) realizowała projekt "Zarządzanie w branży MICE", w ramach którego odbyło się 10 szkoleń o tematyce związanej z branżą spotkań. Okazało się, że projekt ten okazał się sukcesem i przekroczono wszystkie założone w nim wskaźniki. 

Wydano prawie 1000 certyfikatów ukończenia kursów, zarejestrowano ponad 500 aktywnych użytkowników platformy e-learningowej, a także podpisano 10 Listów Intencyjnych z Uczelniami Wyższymi w całej Polsce. Projekt zakładał też stworzenie jedynej w kraju platformy edukacyjnej, która będzie stanowić kompendium wiedzy o branży MICE. Szkolenia/kursy odbywały się właśnie za pośrednictwem tej platformy - https://www.akademia.skkp.org.pl/.

Szkolenia w ramach cyklu "Zarządzanie w branży MICE" stanowią odrębną całość, co oznacza, że uczestnik może wziąć udział we wszystkich kursach lub realizować je pojedynczo - tylko te o tematyce, która najbardziej go interesuje. Każdy z kursów kończy się testem kompetencyjnym i wydaniem certyfikatu ukończenia.

By zdobyć certyfikat Event Managera Akademii SKKP należy ukończyć pozytywnie wszystkie 10 szkoleń i napisać krótką pracę pisemną.

„Przekroczyliśmy z nadwyżką wszystkie założone w projekcie wskaźniki, co jest naszym ogromnym sukcesem i świadczy o zainteresowaniu tego typu szkoleniami” - mówiła Anna Górska, Kierownik Projektu i Wiceprezes Zarządu SKKP.

„Przede wszystkim osiągnęliśmy również założony cel projektu jakim było podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w sektorze turystycznym oraz osób wchodzących na rynek pracy, a także poszukujących zatrudnienia w tym sektorze” - dodaje A. Górska.

Warto dodać, że projekt SKKP jest komplementarny z rekomendacją wydaną uchwałą z dn. 29.11.2020r. przez Sektorową Radę ds. Kompetencji – Turystyka, a także że został zrealizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Kursy są wciąż dostępne na platformie https://www.akademia.skkp.org.pl/, więc jeśli dopiero teraz się o nich dowiedzieliście lub wcześniej nie mieliście czasu, teraz jest do tego dobry moment :) Pakiet 10 szkoleń to koszt 500 zł. 

INFORMACJA PRASOWA