Starania Uniwersytetu Warszawskiego o organizację prestiżowej konferencji ACHS w Polsce!

Starania Uniwersytetu Warszawskiego o organizację prestiżowej konferencji ACHS w Polsce!

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego (WNPiSM UW), wspierany przez PCO Symposium Cracoviense, rozpoczął starania o pozyskanie ważnej konferencji Association of Critical Heritage Studies do Polski w 2026 roku. W dniu 15 listopada 2022 roku wysłano ofertę, a już 7 grudnia odbędzie się prezentacja oferty na żywo podczas Walnego Zebrania Członków ACHS w Santiago w Chile.

ACHS to sieć uczonych i badaczy pracujących w szerokim i interdyscyplinarnym obszarze dziedzictwa krytycznego. Jedna z grup badawczych ACHS tj.  Intangible Heritage (ICH) Researchers Network jest obecnie koordynowana przez dr hab. Hannę Schreiber z WNPiSM UW. Do niej właśnie w sierpniu tego roku zwróciła się Anna Górska z Symposium Cracoviense, z propozycją pozyskania praw do organizacji wydarzenia. Propozycja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem przez Dziekana WNPiSM  dr hab. Daniela Przastka i po spotkaniu z nim, a następnie z Rektorem UW, prof. dr hab. Alojzym Nowakiem rozpoczęto wspólne działania. W ACHS ze strony Polski bardzo aktywny jest również dr Andrzej Jakubowski z Instytutu Nauk Prawnych PAN, biorący udział w staraniach. Oferta z Polski uzyskała również wsparcie Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa Rafała Trzaskowskiego,Warszawskiej Organizacji Turystycznej/Warsaw Convention Bureau oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Konferencja ACHS organizowana jest co dwa lata, za każdym razem w innym miejscu na świecie. Wydarzenie liczy ok. 800 delegatów z całego świata i jeszcze nigdy nie odbywało się w Polsce. Różnorodność, równość i integracja mają kluczowe znaczenie dla misji ACHS i dlatego nasz kraj, w którym konferencja się jeszcze nie odbywała, ma duże szanse. W tym roku konferencja ACHS odbywa się w dniach 4-7 grudnia w Santiago w Chile. Podczas konferencji odbędzie się Walne Zebranie Członków ACHS i prezentowanie ofert, starających się o organizację wydarzenia w 2026 roku. Warszawa konkuruje z dwoma miastami Gauteng (Afryka Południowa) i Wellington (Nowa Zelandia). Ofertę z Polski będzie prezentowała silna delegacja z WNPiSM UW pod przewodnictwem Dziekana dr hab. Daniela Przastka wraz dr hab. Maciejem Rasiem Prodziekanem ds. studenckich oraz Karoliną Molską z Biura Promocji i Komunikacji. 

Osobiste przedstawienie oferty przez delegację z Uniwersytetu Warszawskiego, zdecydowanie zwiększy szanse na pozyskanie praw do organizacji konferencji w Polsce. Po prezentacji, członkowie ACHS obecni w Santiago stacjonarnie będą głosować nad wyborem gospodarza wydarzenia w 2026 roku. Po uzyskaniu praw do organizacji wydarzenia w Polsce, organizatorem kongresu będzie PCO Symposium Cracoviense.

Autor: Anna Górska