SBE po przemianach, ruszają nowe projekty

SBE po przemianach, ruszają nowe projekty
Jeszcze w tym roku Stowarzyszenie Branży Eventowej planuje istotne zmiany w swojej działalności branżowej. Wśród pomysłów nowopowołanego Zarządu znalazły się działania edukacyjne, wizerunkowe i działania zmierzające do integracji polskiego rynku eventowego.

SBE planuje między innymi zaostrzyć kryteria naboru nowych członków. Nawiązać kolejne partnerstwa, kontynuować promocję Studium Podyplomowego Event Managementu i rozszerzyć działalność edukacyjną o kolejne uczelnie. SBE, dzięki organizowanym cyklom szkoleń i konferencji, będzie pracować nad umacnianiem korzystnych relacji biznesowych. Pierwszym takim spotkaniem, jest nastawiona na budowanie świadomości znaczenia eventów, konferencja Event Biznes.

-Event to skuteczne narzędzie marketingowe, choć często niedoceniane przez zleceniodawców. Projekt konferencji Event Biznes ma na celu budowanie świadomości korzyści płynących z jego wprowadzania do strategii marketingowych firm każdej wielkości. Głównym celem projektu jest nawiązanie dialogu pomiędzy Klientami a agencjami i podwykonawcami, który może zaowocować udaną współpracą na korzyść wszystkich stron – mówi członek Zarządu SBE Adam Zagajewski.

Projekt zmian w SBE jest pomysłem niedawno wybranego Zarządu, w którym obok dotychczasowych członków pojawili się nowi reprezentanci branży. Na jego czele stanął powołany na kolejną kadencję prezes SBE Andrzej Bagniuk. Podjęto m.in. decyzję o wybraniu nowego Dyrektora Zarządzającego, który odpowiadać będzie za działania operacyjne SBE i wdrażanie projektów. Nadal trwa proces rekrutacyjny. Zajmująca do tej pory to stanowisko Magdalena Jabłońska od stycznia 2014 r. pełnić będzie funkcję PR Managera Stowarzyszenia i skupi się na działalności komunikacyjnej na rzecz SBE.

INFORMACJA PRASOWA