SBE: nowa strategia – nowe kryteria

SBE: nowa strategia – nowe kryteria
Zarząd Stowarzyszenia Branży Eventowej zaostrzył zasady przystąpienia do organizacji. Decyzja została pozdjęta w związku z wdrożeniem zmodyfikowanej strategii działania. Aby nadać sobie miano członka SBE należy spełnić pięć z ośmiu podanych warunków.

Jak wyjaśnia nowopowołany Zarząd Stowarzyszenia Branży Eventowej , przynależność do stowarzyszenia powinna być wyznacznikiem solidności i gwarantem wiarygodności firmy. Misją organizacji jest promocja najwyższych branżowych standardów, a zaostrzenie kryterów, pomoże w jej wypełnieniu.

Aby ubiegać się o członkostwo w SBE, firmy muszą spełnić minimum pięć z ośmiu następujących kryteriów:

1. Posiadanie rekomendacji dwóch członków Stowarzyszenia,
2. Minimum 2-letnia obecność na rynku eventowym,
3. Minimum 3-letnie doświadczenie branżowe osoby zarządzającej firmą,
4. Przedstawienie portfolio, w którym znajdzie się min. 5 projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
5. Posiadanie listów referencyjnych od min. 5 klientów,
6. Udokumentowana działalność na rzecz branży,
7. Udokumentowana działalność z zakresu CSR,
8. Udział przychodów z działalności o charakterze eventowym w ogólnych przychodach firmy o wartości min. 50%.

Postawiliśmy na kryteria świadczące o doświadczeniu branżowym i profesjonalizmie firm ubiegających się o członkostwo w Stowarzyszeniu. Zależy nam na tym, aby członkowie SBE czerpali z tytułu przynależności do Stowarzyszenia konkretne korzyści” powiedział Andrzej Bagniuk, Prezes Stowarzyszenia Branży Eventowej.

INFORMACJA PRASOWA