Ruszyły Targi EuroLab i CrimeLab 2013

Ruszyły Targi EuroLab i CrimeLab 2013
Za nami dwa dni jubileuszowych XV Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych oraz II Międzynarodowych Targów Techniki Kryminalistycznej. Obie imprezy będą trwać do piątku 12 kwietnia, do godziny 15.00 w Centrum Targowo-Kongresowym przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Targi po raz kolejny spotkały się z ogromnym zainteresowaniem branży laboratoryjnej. Ekspozycję odwiedzili pracownicy badawczy, eksperci i autorytety naukowe, a także wielu studentów. Zwiedzających przyciągnęły stoiska z kraju i zagranicy, w tym z Chin, Czech, Słowacji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Słowenii.

Znakomitą frekwencją cieszyły się również wydarzenia merytoryczne towarzyszące targom, w tym m.in. seminarium „Chemik na Tropie Fałszerstw: leki, dopalacze i narkotyki” zorganizowane przez Wydział Chemii UW, Narodowy Instytut Leków, Komitet Chemii Analitycznej PAN oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne. Wielu słuchaczy wzięło również udział w seminarium „Jakość w kryzysie”, przygotowanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz konferencji naukowej „Miejsce Zdarzenia”, której organizatorami są: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji – Instytut Badawczy, Europejska Sieć Instytutów Nauk Sądowych oraz Fundacja Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych. Dziś odbędzie się kolejne spotkanie w ramach tej konferencji, a w piątek warsztaty poświęcone oględzinom miejsca zdarzenia.

W oficjalnym otwarciu targów EuroLab i CrimeLab udział wzięli m.in.:
- Prof. dr hab. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk i Patron Honorowy Targów EuroLab
- Ryszard Kalisz – Poseł na Sejm i Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Patron Honorowy Targów CrimeLab
- Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski – Prorektor d/s Nauczania i Polityki Kadrowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kierownik Katedry Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UW
- Dr hab. inż. Mariusz Figurski – Prorektor d/s Rozwoju Wojskowej Akademii Technicznej
- Prof. dr hab. Zbigniew Stojek – Prodziekan d/s Finansów i Badań Naukowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
- Prof. dr hab. Ewa Bulska – Przewodnicząca Komisji Spektometrii Atomowej i Cząsteczkowej Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Dyrektor Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, Wydziału Chemii UW
- Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik – Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
- Prof. dr hab. Adam Hulanicki – Honorowy Przewodniczący Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Członek Korespondent PAN, Wydział Chemii UW
- Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych
- Prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
- Gen. dyw. dr Mirosław Rozmus – Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej
- Pani Janina Maria Popowska – Prezes Głównego Urzędu Miar
- Dr inż. Tomasz Schweitzer – Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- Dr hab. Jerzy Romanowski – Dyrektor Centrum Badań Ekologicznych PAN
- Pan Lech Witecki – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
- Pan Sebastian Wierzbicki – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy

- Teoria musi iść ramię w ramię z eksperymentem. Eksperyment wymaga laboratoriów, a laboratoria wymagają wyposażenia. Mówiąc krótko - z punktu widzenia nowoczesnego państwa i nowoczesnej gospodarki wspomaganej przez naukę, nie można sobie wyobrazić nauki, która nie ma w swojej dyspozycji nowoczesnych laboratoriów. Szeroko rozumianych poprzez aparaturę, elementy towarzyszące, aż do odzieży ochronnej i środków czystości – podkreślał Prof. dr hab. Michał Kleiber, który objął swoim patronatem honorowym Targi EuroLab.

Z kolei Patron Honorowy Targów CrimeLab – Ryszard Kalisz przypomniał: - Dziś jest trzecia rocznica katastrofy smoleńskiej i w debacie publicznej widzimy, jak bardzo potrzebne są profesjonalne metody kryminalistyczne, również dla stanu nastrojów społecznych i dla jakości funkcjonowania państwa. Tego rodzaju targi są miejscem, gdzie może się spotkać nauka, producenci, odbiorcy i może trwać wymiana poglądów, co jest efektywne dla państwa rozumianego jako dobro wspólne.

Niestety w uroczystości nie mogła wziąć osobiście udziału Prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pani Minister, wyrażając swoje ubolewanie z powodu nieobecności, przekazała jednak na ręce organizatorów list, który został odczytany podczas otwarcia Targów EuroLab i CrimeLab.

Piętnasty jubileusz targów EuroLab to wyjątkowa okazja do podsumowań i podziękowań. Podczas otwarcia targów, w podziękowaniu za wieloletnią współpracę i okazane wsparcie, Prezes MT Targi Polska Urszula Potęga, wręczyła Grand Prix Prof. dr hab. Michałowi Kleiberowi oraz Prof. dr hab. Ewie Bulskiej.

Prezes Urszula Potęga podziękowała również Wystawcom, którzy od piętnastu lat współtworzą targi EuroLab.
Podziękowania otrzymały następujące firmy:
- Kamika Instruments
- Kendrolab Sp. z o.o.
- Polygen Sp. z o.o.
- Radwag Wagi Elektroniczne
- PZ HTL S.A.


Prezes MT Targi Polska wyraziła również swoją wdzięczność instytucjom, które wspierają od wielu lat targi EuroLab:
- Polskiej Akademii Nauk
- Wydziałowi Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
- Polskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu 
- Głównemu Urzędowi Miar
- Centrum Badań Ekologicznych Polskiej Akademii Nauk
- Polskiemu Centrum Akredytacji
- Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu
- Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Oddzielne podziękowania przeznaczone były dla mediów zajmujących się tematyką laboratoryjną: czasopisma LAB - Laboratoria, Aparatura, Badania oraz czasopisma Analityka.

Wstęgę przecięli uroczyście: Prof. dr hab. Ewa Bulska, Prof. dr hab. Michał Kleiber, Prof. dr hab. Adam Hulanicki, Poseł Ryszard Kalisz oraz Prezes MT Targi Polska Urszula Potęga.

INFORMACJA PRASOWA